I kärlekens tecken hälsar jag er!
      Jag är Sananda.

           Det är med glädje vi vill förkunna att allt går åt rätt riktning,
      vad gäller det globala uppvaknandet.
    Detta är gott!

        Jag vill ägna denna stund åt att tala lite om de vilsna själarna, som finns runt omkring er.
       Dessa är dom som famlar i mörkret.
     Med detta menas inte något fysiskt mörker, utan andligt.
       Det har kommit till vår kännedom, att dessa människor är i mycket stort behov
      utav hjälp och vägledning.
        Den bästa och effektivaste hjälpen dom kan få just nu, är från sina medmänniskor,
    eftersom dessa ännu inte har börjat göra sig mottagliga för vår hjälp.
        Men med tiden kommer även dom att kunna tillgodogöra sig hjälpen från oss.

             Ni fäster stor vikt vid att hjälpa era medmänniskor i situationer,
          som kräver direkt fysisk hjälp, såsom t ex vid naturkatastrofer mm.
               Detta är mycket kärleksfull utav er och inget ni skall sluta med.
             Men när det gäller andlig hjälp på vägen, då har vi noterat att hjälpen inte alls lär lika påtaglig.
            Många utav er resonerar som så, att den andliga utvecklingen ligger i var och ens eget intresse.
   Detta är sant.
            Ni resonerar också som så, att ni tar hand om er egen utveckling och struntar i andra,
           bara för att ni själva anser att dom inte har kommit lika långt i sin utveckling som ni har gjort.

           Jag skulle därför vilja ställa er förljande fråga: 

        Hur kan just du avgöra om du kommit längre i din utveckling, 
       än en person som precis vaknat upp ur sin slummer i detta livet?
         Ja när ni funderar över denna fråga, så skulle jag vilja att ni, var och en utav er, drar er till minnes,
        att även dessa "nyväckta", har flera reinkarnationer bakom sig.
        Alla reinkarnationer som ni har haft, läggs ihop i en hög
        och utefter det fastställs hur långt ni kommit i er andliga utveckling.
         Men ni skall samtidigt vara medvetna om, att denna utveckling fortsätter även här,
som ni kallar för Andra Sidan.
     Genom att ni agerar på detta sätt, så medför det en mängd blockeringar,
        inte enbart hos er som anser att ni ligger långt före alla andra, utan även hos dom "nyväckta".
        Detta förfarande kan i sin tur skapa problem för dom "nyväckta",
    pga att ni utger er för att ha kommit mycket längre i er egen utveckling.

        Om ni då anser att ni ligger längre fram i utveckling, varför inte ägna mer tid och kärlek åt dom
       som inte kommit så långt, som ni kallar det?
    Alla "nybörjare" behöver en lärare som hjälper och vägleder.
      Det är just där vi önskar att ni lägger ert foklus.
      Hjälp varandra i kärlek, att växa tillsammans.
       Låt era hjärtan tala och känna, istället för era hjärnor.
    Det enklaste ni kan göra är att använda er själva som exempel.
       Eller ännu enklare: Det du vill att andra ska göra emot dig, skall du också göra emot dom.
      Eller: Allt du gör emot andra, det får du också tillbaka.

   Lägg dessa ord på erat minne, och visa kärlek för dina memänniskor
      genom att alltid sträcka ut en hjälpsam hand.
    Detta är att samla skatter i himlen.
       Må ljuset alltid leda er framåt och låt kärleken alltid styra era steg.
      Frid vare med er.      På återseende!"

    Helena Leo, 
www.angeladvice.se


 
         Bakgrunden har jag lånat på denna fina sida!