Du kan inte vara
någon annan än den du redan är "dig själv",

är du bara den du är varken mer eller mindre är du sann mot dig själv.
Genom att vara den du verkligen är hel, verklig och sann så kommer du I kontakt
med hela ditt sanna jag, att vara hel, verklig, sann och äkta,
innebär att alla våra dolda sidor kommer I dager, då alla är vi allting.
För att bli sann och äkta så gör, var och agera hela tiden utifrån att det känns rätt för dig,
det handlar inte om att vara perfekt eller ofelbar,
vi har alla gjort misstag, lär av dem och gå vidare.
Men det krävs mod och öppenhet för att uppnå äkthet att kunna säga till sig själv
och hela världen vare sig in gillar det eller inte så här är jag och sedan leva med denna sanning.
Är vi oss själva så blir våra tankar, känslor, Val, handlingar samt beslut äkta och sanna.
Vi känner att vi lever fullt UT. Vi bygger våra liv utifrån vår inre styrka.
 
                                                                              
När du upptäcker din grundläggande natur,
då vet du vem du är.

Då Finns förmågan att förverkliga allt vad du vill,
eftersom du är din energi med en omätlig Kraft.

När du vet vem du är så lever du utifrån vad ditt inre sanna jag tycker, tänker och känner.
Upplevelsen att vara "självrefererande" betyder att vår inre referenspunkt
är vårt eget inre sanna jag. Motsatsen till detta
är att du agerar utifrån vad andra, tycker, tänker och känner.
Då söker du hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt, bekräftad samt älskad.
Detta innebär att du blir "objektsrefererad"att du påverkas av allt som sker utanför dig själv
                        såsom situationer, omständigheter, människor etc.. Du söker hela tiden efter godkännande från andra. 
                                               Ditt sanna jag som är din ande och själ är fullständigt fritt från sådant.

Ditt sanna jag är inte rädd, för varje utmaning samt ödmjuk inför allt och alla.
När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp.
Du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor kanske säger.
Det är du som måste leva med dig själv. Det goda du finner inom dig själv är det som är viktigast.
Om du är I harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp och din själ behövs inget annat.
Det Finns ingenting som inte kan övervinnas.
Att finna sig självatt vända blicken inåt är det viktigaste I livet för att få reda på vem jag är.
När du vet det kan du tackla alla händelser som dyker upp I ditt liv,
du gläds över att du är du, oavsett vad andra människor säger och tycker.
Vad vet de? De lever inte ditt liv, det är du som lever med dig.
Om du är I harmoni med dig själv, med ditt sinne, din kropp, dina känslor
och din själ så behövs inget annat. 

 

                                     
Det Finns ett skäl till varför du Finns till
men har du försökt finna det skälet? Har du utnyttjat hela din potential?
Vad är det som motiverar dig att vara den du är?
Är det pengar och samlandet av materiella belöningar eller något annat?
Om du är kock kan du laga mat med kärlek
och veta att den mat du lagat till äts av någon vars liv kommer att förlängas.
Om du är läkare, handelsman, advokat, snickare eller något annat har du möjligheten att berika andra.
Ditt arbete kan GE dig en känsla av tillfredsställelse
samtidigt som du kan känna dig ödmjuk inför det faktum att du får tjäna andra genom det yrke du valt.
När du går genom livet ska du ha ett syfte och inte bara vandra omkring utan ett syfte med din vandring.
Det Finns tillräckligt med människor I världen, som går dit vinden blåser.
Om du skall hålla dig till ditt syfteinnebär det ibland att du måste gå mot vinden för att nå ditt mål
Om du känner att du inte är någon genom att andra människor tycker och tänker åt dig.
Då måste du börja känna efter hur du verkligen vill leva, känna efter vad som känns rätt för dig
utan att vara rädd för vad andra ska tycka och säga.
Om du börjar skilja på vem du är och på vad du har och gör samt presterar så hittar du tillbaks till ditt rätta sanna jag.
Lär känna dig själv
genom att vara den du är varken mer eller mindre sann och äkta,

men för det mesta vill du vara mer eller mindre än den du redan är,
men du kan inte vara mer eller mindre än den du redan är.
                                         
Lev din inre sanning, lyssna på din inre visdom, ditt hjärta eller intuition.
Denne vår inre vägledare som leder oss rätt I livet om vi lär oss att lyssna.
Denne ser våra liv utifrån ett helhetsperspektiv som från toppen av ett berg.
Om vi inte lär oss att lyssna inåt att använda intuitionen, hjärta och vår inre guide gör vi hela tiden felsteg
som skadar oss.
Genom att lyssna inåt kommer vi I kontakt med helheten I våra liv.
Genom att ha tillit och tro till vårt hjärta och intuition blir vi varsamt vägledda genom livet.
Genom att lyssna inåt och följa med, det är att vara med den levande verkligheten i ögonblicket.
Vårt hjärta och intuition är alltid i ögonblicket i här och nu.
Det handlar om att gå ur vägen för oss själva och vårt jag
och våra idéer om hur det ska vara. 
 
                            
    Live well in Love and Harmony!
  Lennie Beck

Dessa fina tänkvärda rader har Lennie..
en space-vän skrivit.
och jag har hans tillåtelse att sätta in det här!
klicka på fjärilen  så kommer du till hans space!