*White Eagles
                                 Tröstande Ord för Sörjande!

Dödsfruktan och fruktan för övergången från dödligt till andligt liv
hänger ständigt över människan och tycks öka I och med utvecklandet av ett
                                   känsligare nervsystem.Men somliga av ER kan dock säga att ni har kommit över
                                                                                              All dödsfruktan.
 Ni kan se genom den allt tunnare slöjan in I den högre andliga tillvaron med full förtröstan
Och t.o.m med glad förväntan.
                Och ni kan glädja er istället för att sörja när någon har besökts av den 
                   Stora och medkännande Modern, vilken somliga kallar dödsängeln
Och som kommer på fastställd tid för att öppna dörren mellan denna värld och nästa!
                  Du tänker också på den glädje med vilken din älskade går vidare
                        In ien solbelyst trädgård när dörren slås upp på vid gavel.
                 När du uppriktigt kan glädja dej åt denna befrielse har du I sanning
                                              Tagit ett stort steg frammåt!
                   Det kan vara er till stor hjälp om in inser att livet har två aspekter:
             Den första är den yttre.. där människan I vanliga fall lever, den andra är.
.                         Den inre eller den andliga som bara få förstår och lever I.

                                                               

                       Den `vanliga´ människan lever för det mesta ett fysiskt liv,
             Ibland under olika inkarnationer, I en värld som synes vara helt materiell!
          Endast sällan blir Hon så skakad av sorg eller bekymmer att Hon sträcker sig
                                                      Mot denna andra värld.
                               När allting går sin gilla gång är Hon vanligen nöjd.
                       Men vi hoppas att allt flera människor håller på att vakna upp
                                             Till förståelse för det andliga livet!

                    Det sägs att många människor som sörjer inte vet vad som händer efter döden,
                     Dom får inga budskap, dom har ingen känsla av att deras kära Finns I närheten.
                          Dom har ingenting kvar annat än sorgliga minnen- det är så dom tänker!
                              De missförstår bibelns budskap och mentalt stänger dom ett fönster
                                                                   Mellan dom två världarna.
                                        Andra tror att även om människan överlever döden,
                                                 så avlägsnar Hon sig för evigt från jorden.
                 Vi har hört er säga `min älskade har gått bort. Jag kommer aldrig att finna honom
                                                                    i den andliga världen,
                 Han har varit I andevärlden så länge nu och måste ha förflyttat sej långt från mej.                                                                                                                              
                                        Vi vill hjälpa ER att förstå vad som verkligen händer.
             Många många gånger har vi sagt att där det Finns sann kärlek där Finns ingen skilsmässa,
                                                 för I den kärleken är in alla förenade.

                 Vid vissa tidpunkter som t.ex Minnenas Dag kommer stora skaror av själar tillbaka
                                     Emedan människorna på jorden tänker på dem med kärlek.
                              Alltid när människorna ber och vänder sina tankar till sina älskade,
                                                          öppnas vägen tillbaka för dem.
                            Detta är orsaken till att så många av dessa strålande andar då återvänder
               för att till dem de älskar överbringa något av det ljus och den sanning de själva funnit!

                                           Vi vill emellertid erindra ER om att in inte nödvändigtvis måste dö
                                Innan in fritt kan passera in I dessa högre världar och obehindrat iakta livet där.

                                                                                                      

           Nu vänder vi oss speciellt till dem som förlorat någon kär anhörig som stått dem nära.
     Vi försäkrar er att de är precis samma personligheter som när in tidigare kände och älskade dem
.                  Fortfarande är dom din egen far, mor, son, bror eller syster, din man eller hustru.
                     Dom är sig precis lika, bara så mycket lyckligare därför att de är befriade från
                                                               Jordiska bekymmer och oro.

                    Deras glädje blir ännu större när de vet att du är själsligt förbunden med dom
                                        Och att du är på det klara med att dom är dej nära.
´               Försök att tala till dom inom din själskropp, mentalt och gör dom verkliga för dej!
                        Helt kärleksfullt skulle vi vilja säga dig att du är själv skuld till ditt lidande.
       Du frågar hur vi kan säga så när ditt hjärta är fyllt av sorg på grund av din smärtsamma förlust.
    Nej, naturligtvis är du inte själv skuld till förlusten-bara till det lidande som beror på din inställning.
                           För om du hade haft förmåga att genomtränga de jordiska töcknen,
               så skulle du ha vetat att din käre bortgångne inte är död och inte är långt borta.

                                                                                 
                                                           Kontakt mellan själar är alltid möjlig
                         för den som inom sig kan utveckla ett medvetande om allt livs enhet!
             Lär dig så att älska gud att du vet att Gud, som själv är kärleken och som älskar dig,
                          Inte har döden I berdskap för dig utan I stället ett överflödande liv!
                         Dina älskade är omsluten av denna kärlek och även av din egen ande.
                             Dom Finns därför nära dej, dom är inte förlorad, är inte långt borta.

                                                          Tänk aldrig på någon som `död`.
                                  Tänk på dem som levande ett rikare liv I ett land som de älskar.
                      Och tro inte att dom är sysslolösa. De finner det arbete som de själva önskar
                                                      Och dom kan arbeta av hjärtats lust.

                        Var övertygad om meningen med de erfarenheter du gör i ditt dagliga liv är
                                     att uppfostra och lära dig, även om de ibland är smärtsamma..
                                                          .för glädje föds bara genom smärta
.                           Den visa människan vet att även om en synbar tragedi drabbar en familj 
                          genom en förlust så inser dom inom kort att ett vist ändamål gått i fullbordan,
                                                               kanske för många människor.

                                       Den vise sörjer aldrig över vare sej levande eller döda
                                            för han vet att Gud i sin visdom och barmhärtighet
                                                     drar försorg om sina skapade varelser.

                                  hur skall vi finna de rätta orden till människornas ängsliga hjärtan,
                som kan överbringa Guds gränslösa kärlek till dem, och den enastående skönheten
                                                                  och bestående friden i Hans rike?

 


 

       

                           

 Stäng Fönstret
så kommer du tillbaka till Hjärteboken!