Välkommen till mitt
Ljusrum!


Alla Ljus och Banner
är klickbara..
Vill du sitta i tystnad..
kan du stänga av musiken på spelaren
eller sänka din volymknapp..

 
 Tänd Ljuset

     
Härinne kan du tända Änglaljus..
för någon Anhörig, Vän eller Djur 
som har lämnat jordelivet,
 för någon som behöver tröst o stöd..
 ...
Du kan tända Ljus för vad som helst du känner i ditt Hjärta...
Du kan tända så många du vill..
Klick in  på ÄnglaLjusen ovanför!

  Låt
 Ljuset & Kärleken Lysa!Ljuset
 du tänder härinne lyser i 48 timmar..
Tänd gärna ett nytt när ljuset brunnit upp..
Vill du sen söka ditt ljus..så heter våran grupp..Lyser!