Nyfiken på
White Eagle Lodge..
klicka här 
                                                  
Undervisning av White Eagle!

Ni har alla era speciella svårigheter och sorger, er egen speciella fruktan.
Vi kan inte ta bort den från er, men vi kan hjälpa er så att ni kan hjälpa er själva.
Ni kan få hjälp till att höja er över den yttre världens mörker och tyngd.
Var och en strävar efter att nå målet-den fullkomliga själen,
vilket skall bringa kärlek och glädje till era hjärtan och ge er hälsa.

Ni tycker det är svårt att förstå att den sjukdom, ensamhet eller vedermöda
 ni lider under är resultatet av er egen själs önskan, men så är det.
Anklaga aldrig andra människor för era svårigheter,
 se alltid inåt och sök den gudomliga kärleken i hjärtat,
då kommer anledningen till de förhållanden som begränsat er att stå klar
och ni kommer att se det arbete ni skall utföra INOM ER SJÄLVA.

Människan kan höja sig genom att..
 anstränga sig att skjuta undan allt som bekymrar henne
 och nå upp till den andliga världen.
Om ni är skilda från dem ni har kära, kom ihåg att..
Kärleken lever bortom det fysiska livet och att ni kan möta era kära i meditation.
Ni är inte åtskilda om ni inte själva stänger er ute!
Höj er i tanke och bön till detta andliga tillstånd, fria från jordiska band,
och ni skall finna fullkomlig samhörighet och lycka.

Var vid gott mod och glöm aldrig bort
din Skyddsängel och Ledare som alltid är nära,
som hjälper dig att nå ett tillstånd av frid och samhörighet.
Din Ledare gläds när du försöker höja din ande.
var inte rädd..ingenting kan skada dig om du överlämnar dig själv till Guds kärlek!
Det är dåraktigt att oroa sig, problemen blir alltid lösta till slut.
så varför inte gå hand i hand med din Ledare, i vetskap om att allt arbetar enligt Guds plan,
även mitt i den svåraste karma.
Guds nåd och kärlek kan spåras överallt..Lita på Guds Kärlek!I de andliga världarna finns ingen begränsning av tid och rum.
När ni tänker på solstystemet eller på bröderna på venus eller på någon annan planet..
tänker ni i termer av avstånd, ni tänker på dom som långt avlägsna
men så är det inte!
De är mer utvecklade än vad människorna på jorden är i nuvarande tid..
och är inte begränsade av  avstånd.
Å andra sidan..om ni tänker på en vän som enligt jordiska begrepp är långt borta,
då gör ni inte en tröttsam resa för att träffa honom.
I det okroppsliga livet är detta faktiskt vad vi gör.
Vi tänker i termer av kärlek och så är vi hos våra kära!

Den själ som tillber och verkligen älskar Gud och Kristus är omedelbart mitt i det höga livet och ljuset.
Ni har kanske svårt att förstå detta medan ni är på jorden.
Allt eftersom ni går framåt möter ni svårigheter som måste övervinnas, men när det gäller
det andliga fins inga svårigheter, därför att
anden är i överänstämmelse med hela det gudomliga livet,
och i det gudomliga livet, eller kärleken finns inget åtskiljande, inga svårigheter.
Detta låter kanske invecklat men försök att förstå det.
När ni gör det kommer ni nära Mästarnas plan.
Mästartankarna kommer till mänskligheten genom impulser och
vågor av kärlek och närhelst den mänskliga själen beröres eller blir berörd av,
eller är i harmoni med denna andliga impuls ser den klart hur tingen skall bemästras.

genom er längtan till Gud, genom impulsen att göra det goda
öppnar ni er för ett universum av omätlig kraft.
Så snart ni tonar in ert instrument till noterna är ni där och dom är med er.
Mästarsinnet, Mästaranden tar er i sin tjänst.


Stäng fönstret...
så kommer du tebax till Hjärteboken!
 

Beautiful rose images used with permission from The Pixel Patch

Page design by Rainbow Moods

Page © 2005 grafixgurl.co.uk