header
Divider


icon  Nyfiken på 
White Eagle´s undervisning
klicka in på White Eagle Lodge och läs mer
!

 http://white-eagle.org.se/

                              
                                                           

  Barnen i Andevärlden!

Vad händer en baby eller ett lite barn som går över gränsen? Tänk på att det endast är ur fysisk synpunkt som barnet tycks dö!

En dödens ängel är närvarande vid övergången och själen faller i djup sömn och förs bort med ömhet och kärlek!

Barnet vaknar upp i den andliga världen med den Gudomliga Moderns ande vid sin sida. Barnet är inneslutet i hennes omsorg och dess eventuella rädsla lugnas.

Förberedelser har vidtagits på förhand för dess speciella behov. ofta kommer någon älskad släkting, en farmor eller mormor (eller kanske dess egen mor som kanske sover vid den tiden) och ger det kopior av dess favoritleksaker att leka med!
  
Barn som går över har ingen känsla av fysisk förlust, eftersom de har varit skilda från anden under bara en kort period  känner de sej hemma!

För dom är det som att komma till en plats som som kommer ihåg och älskar., fastän dom fortfarande minns sina nyförvärvade föräldrar på jorden!

De uppskattar snabbt allt som gjorts för attt glädja dom. dom bor i hem i ett underbart landskap, leker roliga lekar och har andra förströelser!

När de blir gamla nog besöker dom dom skolor och andra läroanstalter.

Allt är genomsyrat av Guds kärlek och de har en känsla av trygghet var de än befinner sej! Med stor glädje upptäcker barnen och bekantar sej med
naturens värld och blir vänner med de naturandar som finns där och även med de många andra barnen som kommer över från jordelivet!

Dessutom är dom fortfarande knutna till sina föräldrar och besöker dom ofta när dessa är befriade under sömnen. Föräldrarna glömmer sedan sina drömmar om återföreningen och kan inte i minnet återkalla de hem dom har besökt på landet eller vid havet!


Barnen växer fort däröver, tiden i andevärlden kan inte jämföra med människornas tid.

Dom som förlorat ett älskat barn genom döden kan vara övertygade om att dom har det bra och att när deras egen stund kommer att gå över skall återförenas med sitt barn, som för en kort period återtar det utseende dom kommer ihåg för att något främlingsskap inte skall uppstå när dom träffas!

Livet bortom skulle vara ofullständigt utan djur som vänner. dom överlever också döden, också dom åtnjuter ett liv i frihet med djurens alla glädjeämnen frånsett att dom inte jagar eller dödar!

för dom är deras nya liv en återupprepning av deras gamla men fulländat och vackert i varje detalj. Men inte desto mindre kommer dom ihåg sina tidigare vänner och väntar på deras ankomst!   

 *White Eagle säger till alla dom som begär bevis för liv efter döden, följ ljuset i ditt eget inre, sök uppenbarelse och lika säkert som att natt följer på dag kommer du att göra erfarenheter som absolut bevisar för dig att livet fortsätter efter den jordiska tillvaron! 

                Divider
 Stäng Fönstret
så kommer du tillbaka till Hjärteboken!

© Sindy's Creations 2004-2007