White Eagle!

         
  Den milde brodern!

 
Det Finns stunder under det jordiska livet
när kroppen känns tung att bära och vägen blir tröttsam.
Vi vill alla hjälpa er i sådana stunder
och vi kan det om in bara tillåter oss att göra det.
Detta betyder att ni bör vända era tankar
bort från jorden och den fysiska kroppens förtryck och se uppåt till bergstopparna
där det Finns frid styrka och evigt liv.
 
Hur små verkar inte era materiella bekymmer
när ni höjt er till denna högre nivå
av andlig förståelse!

De tycks inte alls verkliga
och all fysisk oförmåga viker undan.
Om ni alltid kunde bibehålla er kontakt med livets andliga plan skulle ni finna att ert jordiska liv
Skulle bli friskt,
rent och harmoniskt

.  
Vi vet att det är mycket lätt för oss att tala så här,
men ni vet också Bröder
Att då ni vid sällsamma tillfällen
uppnår denna verkliga kontakt med andelivet försvinner all disharmoni och smärta

Och ni lever under ett kort ögonblick i en andlig extas
och lycka.

Det är kanske detta som Mästaren Jesus 
försökta att undervisa om när han Sade`Fadern och jag är ett. Fadern som bor i mej, han gör arbetet.
Det ligger inte bortom en själs förmåga att nå
detta harmonins och fullkommlighetens rike!
Mina barn, när ni möter problemen och blir rådlösa
sök först himmelriket,Guds rike,
sök dagligen kontakt med er andliga
och fysiska varelses källa!
Tag med problemen till ert eget privata kapell
i andevärlden på eterplanet.

Skapa i  visionen ert privata kapell-
ni kan göra det mycket vackert- och knäböj sedan I enkelhet framför altaret och bed.
Er Fader kommer att höra er och ljuset skall lysa
I ert hjärta
 Ljuset kommer att uppenbara sanningen
och visa er vad in skall göra.
Följ det sanna ljuset
och inte ljuset från er egen önskan.
Lägg era önskningar åt sidan
och sök I enkelhet och sanning.
Ljuset skall leda er.
Var stark I ljuset!
                                          

 

 

Var mild i dina relationer!


Älskade bröder

Vi ber att ni skall känna kärleken och förståelsen frånStjärnanas Brödraskap i era hjärtan,
för varje mänsklig individ behöver förståelse.
Människan är alltid så snabb att döma och detta är fel.
Mästaren dömer aldrig..han är all-kärlek.
Mästaren lyssnar till era tankar. Var och en av er sänder ut tankar och tanken
är det mest dynamiska redskap som människan har.
Livet är resultatet av  tankekraft. såsom en människa tänker så är hon.
Mänskligheten är född till detta jordiska plan genom Guds tanke och kärlek till sina barn,
de är den lilla gnistan av Hans eget liv.
Precis som era barn är födda genom er kärlek så är hela mänsklighetens stora familj
född genom Fader-Moder Guds kärlek.
Försök därför att bemöta din broder med medkänsla ömhet och förståelse.
Det finns mängder av förvirrade tankar på jorden, men var och en av er
kan göra mycket för att hjälpa mänskligheten genom att vara rätt intonade till
Gud i era hjärtan.
Om ni är detta så kan ni inte vara annat än rätt inställda till era medmänniskor.
Om en människa i sitt hjärta är intonad till Gud kan hon inte döma andra.
Hon sätter enhetens och harmonins lagar i verksamhet och hjälper på så sätt sitt eget land,
ja hela världen!

Gud älskar oss alla.Gud är kärlek. Ni är en del av Gud.
Det finns inget högre evangelium, inget renare evangelium än kärleken!
Gör alltid ert bästa. Döm aldrig.
Kom ihåg, varje själ måste lära sig att känna igen Gud i varje livsform.
Ni betraktar livet som gott och ont, men ni måste lära er att allt liv är en enhet,
och att det som ni på jorden kallar ont i verkligheten är Gudslivet som utvecklar och
höjer allt gott upp till ytan.
Mina barn..Tänk på detta och balansera det som är gott och det som är ont,
för båda är delar av livet. Båda har sin roll att spela i tillväxten, utvecklingen
och frälsningen av  varje levande ting.
Fortsätt att fortstta och ni kommer
att få uppleva detta.

 

 

Stäng Fönstret!