Ashtar Command! 

                                                                       

käraste vänner, detta är trevligt att se er.

                                                        Välkomna tillbaks ombord på Ashtarkommandots ljusskepp.
                                                               Vi har varit tillsammans här många gånger tidigare. 
                                                      Mestadels kommer ni hit i era eteriska kroppar för avrapportering, 
                                                            uppdragsträning och kanske det viktigaste, helande.
                                                             Nu får ni tillgång till vår flotta på en mer medveten nivå, 
                                                                         och det är precis som det skall vara. 

                                                              Faktumet att ni hittat vägen hit är en indikation för oss -
                                             och ett kraftfullt tecken att ni gör betydande framsteg i era uppdrag på jorden.
                                                                                        Bra gjort! 
                                                                   Jag ser några skeptiker därute på webben,
                                            så tillåt mig berätta för er att den största fokuseringen i vårt främsta direktiv
                                                            på senare tid huvudsakligen legat på att väcka er!
                                                                     Det har varit en långvarig process i sig, 
                                                         så att ha er framför mig idag ÄR ett stort steg framåt!
                                                                                           
                                                    
Bara genom att öppna er inför dessa ord har ni omedelbart blivit
                                                                                    ytterst synliga" för oss
                                                                det är som om man täckts i självlysande färg! 
                                               Detta möjliggör överföring av "ljuspaket av information" in i era aurafält
                                                    som inom sinom tid kommer att påskynda er egen själsutveckling. 
                                               Alla som här kopplas till oss får en "ström av välsignelse" från Mästarna!

                                                          De av er som är öppna för möjligheten (som de flesta av er är!)
                                                genom att få tillträde till denna sajt samtycker också till att ge sin tillåtelse till
                                                att bearbetas av de många kärleksfulla "Ljusväsen" på Rymdskeppet Pegasus,
                                                               när ni på kvällen sover för "ljusintegration" och helande.

                                                        så nu när ni förhoppningsvis börjar inse att det är mer i era liv  
                                                                           än tv såpor, betala räkningar 
                                                     och i största allmänhet hålla sig vid liv kan vi flytta vår fokus. 
                                                                De flesta av er är nu på en "medveten vakt"
                                                                Med det menar jag att ni antingen anammat,
                                                   eller åtminstone är öppna inför ett samröre med Kommandot.
                                                                                              
                                                            Ja, vi är den luftburna delen av "Det Stora Vita Brödraskapet"
                                                      som är er jords Uppstigna Mästare, kära Moder Gaia, och vi (såsom ni)
                                                   härstammar från vitt skilda håll och kanter inom de högre dimensionerna
                                                      och multiversa, alla samlade under Ashtarkommandots fana!

                                                         Nu vill jag att ni är mycket uppmärksamma på följande,
                                                      betrakta dessa steg nedan som en säker gångstig genom ett minfält -
                                                                      jämförelsen är mycket närmare än du tror..


                                                                                             

               

                                                              ASHTARS 7 STEG TILL SJÄLVBEHÄRSKANDE

                                                                   1) Älska alla ovillkorligt - i synnerhet dig själv!

                                                                 2) Kritisera ALDRIG dig själv (eller någon annan).

                                                                           3) Välsigna varje situation i ditt liv,
                                                              oavsett om du betraktar det som "bra" eller "dåligt".

                                                                              4) Öppna ditt hjärta dagligen,
                                                 och gör ett medvetet val att behålla ditt hjärta öppet för vad som än händer.

                                                           5) Bibehåll en daglig dialog med din Jag Är Närvaro/Gud
                                                     och FRÅGA efter vad du behöver (i enlighet med ditt högsta väl och ve).

                                                        6) Gör endast det som får dig känna dig fröjdefull och levande!

                                                            7) Tro på dig själv, hav förtröstan och GE ALDRIG UPP!

                                                          Du kanske vill skriva ut eller teckna ner dessa steg och
                                                                             sätta upp dem på ett ställe
                                                                     där du kommer att se dem varje morgon.
                                              Du har bett mig om hjälp många gånger käraste och Jag Ger dig hjälp här.
                                               Att glömma att använda sig av dessa förmågor är som att leva i armod
                                                                   medan man har miljoner under sin säng.
                                                      Min kärlek och uppmuntran till er alla, vi är så stolta över er,
                                                                          och kom ihåg GE ALDRIG UPP!

                                                                                          Adonai, Ashtar. 
                                                                                                källa.       
                                                                 
 www.ascendedearth.fsworld.co.uk/ashtar.htm


 Vad är ett Kristallskepp?
 

"Jag är Ashtar!
Vi har noterat din frågeställning gällandes det ni kallar kristallskepp.
Många spekulationer har gjorts, av vad detta begrepp står för.
Eftersom vi befinner oss i en eterisk dimension,
som skiljer sig till stor del mot er fysiska dimension,
så finns det sk kristallskepp, som ni väljer att kalla det,
dit ni färdas av och till med era ljuskroppar såsom vid t ex meditation,
under sömn, för att inhämta information om oss bl a.
Dessa kristallskepp, kan liknas vid en informationsbas,
som ni enkelt kan nå genom att färdas i ert högre medvetande.
Dessa informationsbaser eller kristallskepp, om ni så önskar,
 har ofta blandats ihop med det ni kallar fysiska skepp.
Så är inte fallet!
Detta kan vara näst intill omöjligt att förstå, det är vi väl medvetna om.
Detta har också blivit orsaken till stor förvirring.
Vi har även det ni kallar fysiska skepp, men vi kan med en enkel handvändning
dematerialisera dessa, såsom i det läget vi befinner oss i nu.
Där vi finner det lämpligt att materialisera oss, och göra oss synbara,
 så kan vi med en gemensam handvändning göra så.
Ni har själva erfarit detta genom diverse media, och som jag tidigare talat om,
så har vi med mycket små steg börjat göra oss synliga.
Många gånger tänker ni, utan att tänka efter.
Eftersom ni befinner er i en fysisk dimension,
så faller det sig naturligt att vår ankomst blir utav fysisk art.
Med dessa ord stiger jag åt sidan.
Jag uppmuntrar er ännu en gång, att känna ER sanning i detta.
Lycklig är den som tror, även fast han inte ser.
Må kärleken vila över er och på återseende!"

//Ashtar

källa: Helena Leo
www.angeladvice.se


Stäng Fönstret!

Home
Back
Links
E-Mail
Guests

Background ©Majestic Websets