Till Ljusarbetarna!

                                                                   av Lennart Fogelberg

De rekommendationer som ges till ljusarbetaren utvärderar ER egen KRAFT!
Var ett levande bevis för din omgivning genom att tjäna den!
 
Ditt ansvar som ljusarbetare delas av många.
Du är endast samordnare och pådrivare.

Den känsla ni har för andras lidande har ändrats från medlidande
till att notera "detta är bra!" För den skull får in inte skärma av ER från problemen!

 
        Människornas okunnighet lindras endast om ni hjälps åt att stödja varandra.
Ert ansvar för andra är mångdubbelt större än vad ni trott.
 
ni som ljusarbetare för andra ger än större KRAFT!  
GE HJÄLP till dem som BER.

Den uppgift ni fått till ER från utomjordiskt håll
kommer att lägga grunden till en NY RÖRELSE
som syftar till att hjälpa invånarna på jorden ni föddes till,
att GE UT det allra bästa av teknik och andlig hjälp.

 
Vi från många världar är nu beredda att stödja ert arbete
för Fred och rättvisa genom att föregå era förehavanden
genom att GE inspiration till de människor som kommer till ER.

Var kontaktombud mellan alla andra som också skall hjälpa till I ert ljusarbete.
Ni har en stor uppgift framför ER.

 
Ge era medmänniskor den hjälp och den gemenskap de behöver.
Prata inte bara om vad som behövs göras, gå till handling.
Detta är ingen övermänsklig uppgift... ni får all hjälp som behövs.

Många människor har fått meddelande och väntar på att ni skall agera.
De energier som inträtt I jordens atmosfär är igång.

Ur jordmänniskornas bibel och många andra heliga skrifter
står det om olika farkoster - dessa var utomjordiska.

 Angående Utomjordisk kontakt:
deras toner är en av den kommunikation som går direkt till ljusarbetarens hjärna.
Det är telepatiska meddelanden,
det känner du, du hör inte deras tal -
DU BARA VET!

Det kan tyckas att inget händer,
detta är ett grovt missförstånd, det händer hela tiden
saker som utvecklar ER förmåga att se inåt.

Varje dag går framåt I explosiv utveckling på jorden.
Jordens energier ökar I snabb takt.

Alla ljusarbetare som är redo att öppna sitt hjärta
måste nu samlas för vidare information.

Samordna nu informationen, det blir mycket att göra.
Ni gör mycket bra saker redan, det räcker ändå inte till.
Ju flera in är desto större ljuskraft blir det!

Detta blir också en uppgift för ER som är inne på arbete med UFO!
 Samordna information -
vid de tillfällen det blir mycket att göra.

Budskapen måste fram,
men det får heller inte bli för betungande för ER.
När budskapen kommer får det Högsta Nivå.
Detta är I sin tur beroende på dina åtaganden!
Gör en sammanställning av de upplevelser du har haft
och GE dig sedan tid att inventera möjliga myndigheter och beslutsfattare som ska bearbetas!
DET HASTAR!!
 
TA DE KONTAKTER du behöver på alla nivåer I samhället.
Se upp med krafter som vill motverka ditt budskap.
-Dessa är starka och kan GE anledning till oro
om du inte är uppmärksam.

 
Utomjordisk grupp säger:
Vi litar på ditt omdöme när det gäller att välja medarbetare vid ditt fortsatta arbete!
     
Sverige är på väg in I en annan dimension.
Var förberedd på detta.

Rekommendation:
Börja gärna med att meditera tidigt på morgonen
medan sinnet ännu minns sin FADER/MODERS boningar.

 
Ashtar Command med sin stab säger detta:
Tillsamman blir ni ljusarbetare den styrka som krävs
för att föra UT detta budskap om kraften I varje människa,
Om Utomjordiska besökares hjälp och ansvar över hela jorden
och att predika KÄRLEKENS och LJUSETS budskap.
Guds helige Ande vilar över ER alla,
skyddar och bevarar Er där syftet är GOTT och HELIGT!

Ingenting kan hindra detta nya som ännu är I sin Linda,
men snart nog växer till en lavin.
Eran påverkan sker med tanke, ord och handling!
Era handlingar är avgörande för bra resultat.
Fysisk arbete och förplanering av ER kreativa ådras väntan på sammankoppling
och av den planeringen är det segervissa resultatet avsiktligt framkallad av ER själva
. Stjärnamnet är en "MINNESBANK"
som lockar fram minnen av det kosmos du kommer från samt lagar och vibrationer.

Du leds helt och hållet inifrån.
Du kan fråga och ställa funderingar till antingen ditt högre Jag
eller oss VÄKTARE och BESKYDDARE - allt är  ett!
 Vi är inga rådgivare som styr ditt liv,  vi är era hjälpare!!
 
GUDS söner och Döttrar är de Ljusarbetare
som nu ska arbeta på energihöjning av den sargade Moder Jord.
  Älskade vänner av ljuset -
GE detta Budskap till dem som känner frustrering inför det faktum att de inte vet sin framtida uppgift:
Detta kan endast var och en finna I sitt
hjärta!

Var vaksamma, för det Finns energier som spelar ljusarbetaren spratt
och utger sig för att vara ett högt väsen som ger information som inte fungerar.
För att kunna gå framåt krävs noggrann "genomlysning"
av de energier människor du drar till dig så att ingenting lämnas åt slumpen
I detta viktiga arbete. Be om hjälp och du får detta.
Det är viktigt att allmänheten får kunskap om att vi Finns.

Med detta budskap som Lennart skrivit ned är
hämtade dels från ett kompendium och från oss ur

             Ashtar Command stab. ASHTARStäng Fönstret!