Welcome Graphic by BannerzRus 

Live well in Love and Harmony...

Min avslutningsfras, med hopp om harmoni till er alla.

 


 

Gång på gång möter man människor med en särskilt positiv utstrålning, de bejakar vardagen med alla, för och emot.

Hur lyckas de, vad skiljer dem från andra människor? Svaret finner man snart, kraften finns i dem själva, de lever i harmoni med sig och sin omgivning. Det är oftast de som funnit sig själva, i det egna medvetandet.

 

Harmoni, det betyder inre och yttre samklang, jämvikt, själslig balans, slutligen t.o.m. lycka.

Lycka med sig själv, så finner man lyckan i andra

 


 

Att leva i harmoni med sig själv är viktigast av allt. Den moderna psykologin bygger på detta.

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen. Att materiell konsumtion inte gör oss lyckliga, är vi helt medvetna om idag.

Det är inte av en slump som förbrukningen av psykofarmaka ökar alltmer. Välfärdsmänniskan lever inte i samklang med sig själv.

Hon är tvungen att använda psykofarmaka för att få sinnesro.

Istället för att leta lyckan i sig själv, vi behöver inte allt som vi ser. Det är långt viktigare med inre balans.

 

Med harmoni menas ett tillstånd av inre balans, en behaglig samverkan av många goda egenskaper till en helhet, till ett harmoniskt väsen.

Vårt komplicerade samhälle, oron och vardagens stress utgör en fara för vår inre balans.

Dessutom påstår psykologerna, att man inte längre bör sopa konflikter "under mattan" utan diskutera igenom dem,

leva ut dem, helst på en gång.

 

Förr sa man: ryck upp dig, ställ inte till bråk, svälj det. Nuförtiden rekommenderar specialisterna att inte hålla tillbaka vrede och ilska utan avreagera sig på en gång.

 


 

Teoretiskt är detta råd säkert riktigt, men det skapar komplikationer på arbetsplatsen och i familjen.

Där alla ger fritt lopp åt sin vrede, där det debatteras och analyseras i flera dagar om vem som har rätt, kan ingen harmoni uppstå.

 

På samma sätt som vi bemöter vår omgivning, bemöter vi även oss själva. Harmonin går tyvärr förlorad,

tråkigheterna tar över. Inget liv är så okomplicerat och utan konflikter, att harmoni är något självklart och vardagligt.

Men det måste inte betyda, att det är omöjligt att uppnå balans, att leva i samklang med sig själv och med andra människor.

Men man måste börja med sig själv i båda fallen. Först när vi lever i harmoni med oss själva, kan vi utjämna stridigheter,

 som tränger sig på utifrån.

 

Precis som det finns harmoniska människor, som har en lugn rogivande utstrålning, finns det även orosstiftare,

vars kaotiska tankar och känslor smittar av sig på en gång.

 

 


 

Ofta njuter dessa människor t.o.m. av att skapa disharmoni. Eftersom de alltid känner sig otillfredsställda med sig själva,

unnar de inte heller andra sinnesro. Det är viktigt, att vi inte låter sådana människor provocera oss.

I nödfall måste vi t.o.m. gå ur vägen för dem som en sista utväg.

 

Varför harmoni är så sällsynt i vår tid är lätt att förklara. I ett välfärdssamhälle, där alla önskningar tycks gå i uppfyllelse,

ställer människan allt högre krav, hon blir mer och mer egocentrisk och egoistisk.

Det egoistiska kravet förhåller sig till harmoni, precis som eld till vatten.

 

Harmoni förutsätter överseende, att kunna förlåta, förståelse och att kunna
kompromissa. Att kunna ge och ta på lika villkor. Dessutom så tycker jag det är roligt att andra bloggare,

har börjat använda sig av mitt utryck.   

 

 Så …

 

Live well in Love and Harmony

 


 

Your devoted and respectful friend

 

Lennie Beeck
Dessa rader har min space-vän Lennie skrivit och jag har hans tillåtelse
att sätta in det här!
Klicka på Solen så kommer du till hans underbara sida!

back     Home


 Stäng Fönstret!
Background Set by Bannerzrusgraphics
© 2007 Bannerzrusgraphics.com
Breezy imagery by Marilyn Buck