Livet är givet till Dig i Kärlek..
av White Eagle


Bara under 
de senaste månaderna har många människor gått igenom sorg och ensamhet 
och många har varit oroliga för sina kära.
Många har ochså varit förvirrade eller känt sitt hjärta så tungt.
Det stora misstaget som många gör... 
är att de klänger sig fast vid utslitna materiella tillstånd.
De fastnar för fysiska saker eller lever efter materiella värden.
Materiella, värdsliga saker kan aldrig tillfredställa ditt hjärtas längtan.
Då du färdas genom livet 
och kanske upplever en tid då din kropp är trött och tärd, kommer du att längta efter
 något starkare, något skönare än vad det fysiska livet kan erbjuda dig.

Om du drar dig tillbaka från den yttre förvirringen och striden i det mänskliga livet 
och går in i din andes frid, så kommer din kropp att bli stark nog att övervinna
sjukdomar och svårigheter. Du får färre problem och blir mindre orolig.
Om du öppnar ditt hjärta som ett litet barn vilket tillfrågas, så kommer du få den hjälp
och visdom du söker.
Men fråga inte på fel sätt. Det rätta sättet är att tro på Gud, 
som är kärlek och visdom. Endast Gud kan tillfredställa dina djupaste behov.
Se dig inte om, ångra inte dina misstag utan var tacksam för varje erfarenhet om än så plågsam, 
som hjälpt dig att uppnå en klarare förståelse.
Fördjupa dig inte så i materiella detaljer att du avskärmar dig från den kraftgivande källan.

Tid tillbringad med goda tankar är aldrig förspilld tid.
Varje gång du motstår frestelsen från det lägre sinnet och den materiella världens tankar
och istället svara med ljuset från ditt högre medvetande, växer du dig starkare i anden.
Det är viktigt att du utvecklar styrka och balans. Du måste bli fri från lidelse
och vända dina tankar utåt mot människans välgång, 
istället för inåt ruvande på dina egna små slag och stötar, fel och misstag.
Det är vad du tänker, vad du bidrar med i kärlek, medkänsla och tolerans mot mänskligheten 
som är viktigt.
Kärlek kan inte misslyckas, av kärlek kommer intet ont, kärleken känner ingen orättvisa,
kärleken är varken svag eller stolt, kärleken ger och kärleken står emot.

När du ser kroppsligt eller själsligt lidande, vilket då är omöjligt att hela, 
så försök att förstå, 
att den lidande arbeter under påverkan av en livskondition, 
vilket troligen kommer att föra själen in i ljuset. 
Vi försäkrar dig att Gud endast är 
oändlig kärlek och ömhet. 
Emellertid, varje Guds barn är föreskrivet att gå igenom erfarenheter på jorden, 
vilket kommer att ge den efterlängtande friden och lyckan.
Livet är givet till dig i kärlek, för att du genom prövningar 
skall röra dig framåt och uppåt mot ljuset.

Följande har också blivit sagt.. 
"Dessa äro de, som har gått igenom stora vedermödor 
och vilkas kläder äro tvättade renare än snö"
Behåll alltid mitt i världens jäkt och stress Kristusandens lugna frid inom dig.
Låt världen med dessa konflikter, självishet och okunnighet gå förbi dig, men behåll i ditt hjärta
det himmelska livets harmoni.
Det du inte kan utföra får du lämna åt Gud och Gud kommer att verka.

Allt han förväntar sig av sina barn är, 
att de på sitt mest kärleksfulla och harmoniska sätt gör sitt bästa.
Försök att förstå, att Guds rike finns inom dig och att du också är en detl av detta.
lita på Guds kärlek!
Ta upp dina livsbördor och gå framåt med tacksamhet. 
Gör ditt bästa under det nya året.
Gud Välsigne Dig!


Tillbaka