Bar OneButton

Animated Button Animated Button

Kärlekens Kraft
av White Eagle
.

Älskade barn,
får vi tala med dig  några ord om kärlekens kraft.
Du hör talas så mycket om kärlek att ordet
nästan förlorat sin kraft.
Och därför skulle vi vilja ge dig en ny känsla av kärlek.
Glöm för ögonblicket dina fysiska bördor och materiella farhågor och koncentrera dig istället på den milda och underbara känslan av kärlek.

Vi vet att om du vill träna dig själv att tänka i termer av kärlek, i varje ögonblick i livet kommer du att finna att omedvetet och nästan gradvis kommer ett vackert helande att äga rum i ditt liv.
Vi kommer för  att hjälpa dig att tona in till kärlekens oändliga kraft.
Kärleken rymmer mirakler, gudomlig kärlek kommer att uppfylla alla behov i ditt liv.
Materiens värld och ditt fängelse i den fysiska kroppen kan tyckas mycket hård dig. Du har vant dig vid att tänka i termer av smärta, besvikelser och köttets negativitet som verkar så envisa och inte vill försvinna.    Naturligtvis kommer de inte att göra det om du tänker på dem, men så fort du förflyttar dig i anden intonad till din Fader-Moder-Gud och Kristus Sonens kärlek, kommer du att känna  inflödet av magisk helande kraft.
Men ha inte alltför bråttom. Ha tålamod, förlora aldrig hoppet, behåll tron. Det finns många metoder för helande, men endast en verklig källa från vilken den helande kraften flödar,
och denna källa är Kärleken-gudomlig Kärlek- grunden för allt liv.

Mästaren Jesus står högt på Kristus helande stråle, och det är hans speciella arbete att hjälpa männskligheten att ta kontakt med Livets Källa. Han kommer till er när ni verkligen kallar. Ingen bön förblir obesvarad., eftersom sann bön skapar en vibration i själen som går rätt till Källan.
Det måste vara en sann, uppriktig bön och man måste fullständigt överlämna  sin själ till Guds vilja. Din vilja kommer att ske på jorden. Din vilja kommer att ske i min fysiska kropp. Guds vilja är god och Hans vilja är att din fysiska kropp bör vara frisk, helig och kunna njuta av all skönhet i livet. Din vilja kommer att ske i mig, O Gud.
Må den visdom som kommer att vägleda oss i detta syfte, fylla våra hjärtan och sinne

Button
SHARE THIS PAGEBar2

 

View
Sign

Email 


Back Home

Bar2

Logo