Nyfiken på White Eagle Lodge
    klicka in dej på
                                                                                  
       
http://white-eagle.org.se/ 

 

                                                          

                                                                                      
 Kärlekens Kraft!                                                         
                                    
Kärleken är den mest outgrundliga hemligheten I universum.
Den är början till livet-ja den är livet självt.
Dess frö ligger inom varje själ, även om många,
många inkarationer måste passera innan majoritetn av själar
upptäcker sin egen hemlighet, att kraften Finns inom dem själva.
Världen verkar I dagens läge kaotisk, Men kom ihåg
Att det som verkar vara Ont, är en prövning av människans ande
Och kan påskynda tillväxten Av ljuset inom människan,

 Ljuset som är kärleken. 
Ni har kommit från det himmelska tillståndet och då menar vi
ett plan som är bara ljus, en plats som pulserar av andligt liv,
ett tillstånd av ljus från vilken ni har kommit som ett barn
och till vilken ni alla åtrvänder i full medvetenhet.
Ett barn är till stor del omedveten om sin omgivning,
det andliga barnet är inte heller så medveten om sin omgivning,
eller av sina egna utvecklingsmöjligheter.
.                      
På det sättet är ett andligt barn mycket likt ett fysiskt barn,
Helt beroende av sina föräldrar. Dess förälder Gud
omger det andliga barnet med kärlek, klär det i ljus
Och sålunda klädd i en himmelsk klädnadsänds det iväg
från sin himmelska förälder på sin långa resa för att samla kunskap,
Visdom och kärlek- och genom att vinna kärlek till att vinna förståelse
Av sitt liv på jorden, I himlarna och Livet i det vida universum
av vilken det är en del. Det största misstaget ni kan göra
är att tro att ni är separerade från Gud; Eller från det universum
Till vilken ni har fötts. Ni är alla en del av det hela.
     
Jordens männsklighet har alltid sett upp mot solen,
varje ras har efterlämnat spår av sin tillbedjan av solen.
De forntida människorna visste att även bortom det fysiska livet så
var solen en andlig manifestation av den univeriella principen,
från vilket allt liv härstammade.
Den första principen är kärlek och kärlek är ljus, där finns strålglans.
Där det inte finns kärlek finns mörker och tyngd. Ljusets bröder är
solens bröder och solens bröder är kärlekens bröder.
alla ljusets bröder arbetar tillsammans som en stor mästar-själ
och detta medan varje individ är separata men tillsammans formar
dom stranden, eller droppar av vatten som kan bilda en ocean.
De tjänar Arkitekten av det stora universum som en kropp, en ande.
                                     
Jorden må vara i ett tillstånd av mörker men ljuset kommer,
som den kom i forntiden och pionjärer behövs för denna stora händelse.
Kallelsen är sänd till själar av män och kvinnor som har nått
ett särskilt skede I utvecklingen. Kallelsen till dem är att lämna all
materalism och följa Mästaren, följa Guds son i sitt inre.
 
Mer hjälp kommer från sfärerna av ljus
så att människorna vaknar till kärlekens kraft och den vetenskapliga
innebörden av denna kraft, för kärlek har kraft över materian.
Människorna är benägna att tänka att kärlek är liktydlig med svaghet,
men dom tar miste.
kärlek i den mänskliga själen är den största kraften i materien.
Kärlek i det männskliga livet är magiskt och kan rätta alla fel.
Vi talar om för er mina bröder, om en kraft som kan transformera
ert liv och livet hos hela männskligheten. Pröva den....
                                    
Utöva kraften av kärlek en morgon i ert hem, i er affär, på ert kontor,
var ni än har ert arbete. Utöva den-inte genom att tala om för alla
att ni älskar dem, det är inte den rätta vägen, men genom att hålla
en stadig tanke på deras Guds-kvalite, genom att alltid se det goda
i varje förutsättning, att sträva för skönhet i tal, tanke och handling.

Pröva det i en halv dag, föregå kraven från ert lägre jag.
Håll fast vid källan till er inspiration; som är varken ert sinne eller själ,
men er lysande ande, källan till all lycka, till all harmoni, skönhet och ljus.
Ge en tid varje dag åt att stilla vandra i det gröna, i skogen eller på landet
och om detta inte är möjligt, gå till de gröna och soliga platserna på landet
Inom ditt eget hjärta,
Sök platserna av evig tystnad och i den tystnaden får ni livets bröd och vin.
För varje man och kvinna som har hållit en sådan nattvard, finns ingen död.
När era fysiska erfarenheter är slutförda, så känner ni inte av någon död.
Ni lämnar er fysiska kropp, som fjärilen lämnar sin puppa.
sedan återvänder ni till himlens frihet,
I full medvetenhet om Guds Kraft inom er. Det yttre livet blir en reflektion
av denna glädje som strålar ur ert innersta väsen i tystnaden.
  Gud välsigne er alla. 

                                                                      


                           

Stäng Fönstret
så kommer du tillbaka till Hjärteboken!