jag vet..en hemlighet...
                                                            som jag tänker dela med dej!
                                              Det är att Du ja just Du min vän.. som läser detta ..är
                                        så högt älskad av Gud, universum och dina kosmiska vänner.
                                     Av din skyddsängel som ofta omsluter dej med sina vingar av ljus,
                                                    som alltid finns där med sin villkorslösa kärlek!
                                                   vet i djupet av ditt hjärta att du är aldrig ensam..
                                                         Du har någon som följer dig all-tid.
                                                                 kram från mej till dej...
                                                                                            milo*ljussyster

                                                     

                     

                            Den urskiljningslösa Kärleken!        

                        Närhelst du hyser kärlek, älska helhjärtat
                        och var aldrig rädd för att visa din kärlek. 
                         Låt din kärlek vara som en öppen bok
                                 vilken alla själar kan läsa.

               Den gudomliga kärleken är den mest underbara I världen
           så låt den få flöda fritt inom dig.Tillåt dig aldrig att välja o vraka 
             vem du skall ge din kärlek till. Håll bara ditt hjärta öppet och
                       låt kärleken flöda lika mycket till alla själar.
             Att göra så är att hysa kärlek med Min gudomliga kärlek.
                    Den är lik solen som strålar lika mycket på alla.


             Kärleken borde aldrig få skruvas på och av som en kran
                    Kärleken är aldrig uteslutande, aldrig ägande
 
               Ju mer du är villig att dela den desto större blir den.

                       Håll fast vid den och du skall förlora den.
                  Släpp den fri och den återvänder till dig tusenfallt
                                           och blir till en
                glädje och välsignelse för alla dom som tar del av den!
                                          *ur en bok


                                         


                                                                           Ett öppet Hjärta!     

                                                        Låt ditt hjärta varaa öppet för allt och alla.
                                                    Låt det som finns inom dig få uttrycka sig utåt.
                                             Kom alltid ihåg att ett tacksamt hjärta är ett öppet hjärta.
                                                    Tacka och fortsätt ständigt att tacka för allting,
                                                           Då öppnas porten in till ditt hjärta
                                                    då kan Jag hela tiden verka i och genom dig
                                                  JAG ÄR Gudomlig kärlek JAG ÄR kraft o frid
                                                                                  All-Tid!
 
 
                                                                         

                    kärleken

                      är tålmodig, god och hänsynsfull
                      aldrig misstänksam eller avundsjuk,
                   Aldrig skrytsam eller stolt, och aldrig
                       överlägsen, självisk eller fräck.

                  Den kräver inte att få sin egen vilja fram
         Den är inte irriterad över andra, inte långsint och den
           lägger knappast märke till när andra handlar fel.

                Den är aldrig glad över orättvisan, men
                   gläder sig alltid när sanningen segrar.
                  Kärleken är trogen vad det än kostar.
                     Den förväntar sig alltid det bästa,
                   hoppas i det längsta och är beredd
                                 att uthärda allt.
                       Kärleken lever vidare i evighet.

                                   korinterbrevet

                                 

                                 Älska varandra,

                                                                 men gör inte en boja av kärleken.
                                            Låt den hellre vara Fri som havets vågor mellan era själars stränder.
                                           Fyll varandras bägare, men drick inte ur samma kärl.
                                            Ge varandra av ert bröd, men ät inte av samma kaka.
                                                   Sjung och dansa tillsammans och var glada,
                                                            Men låt var och en vara ensamma,
                                                            såsom en lutas strängar är ensamma
                                                                  Fast de vibrerar av samma musik.
                                                                         Ge varandra era hjärtan,
                                                                   Men inte som den andres ägodel.
                                                          Stå vid varandras sida, men inte för nära,
                                                för templets pelare står åtskilda, och eken och cypressen
                                                      växer inte i varandras skugga
                                                                                   (Kahil Gibran)
 
                                                                           
                           
                                                                             Ett kraftfullt Mantra!                                     
                                Den Stora Invokationen!
                    

                              Från Ljusets punkt I Guds Sinne 
                    låt Ljus strömma in I människornas sinnen 
                               låt Ljus stråla ned över Jorden.
                           Från Kärlekens punkt I Guds Hjärta 
                  låt Kärlek strömma in I människornas hjärtan, 
                    må Kristus" "energin" återvända till Jorden.
                        Från det Centrum där Guds Vilja är känd 
                 låt människornas små viljor ledas av ett högre Syfte
                        Det syfte som Mästarna känner och tjänar.    
                      Från det Centrum som vi kallar Mänskligheten, 
                            Låt Kärlekens och Ljusets Plan at form
                          Och må den försegla dörren till det onda.   

                                      Låt Ljus, Kärlek och Kraft 
                                 återupprätta Planen på Jorden