Welcome Graphic by BannerzRusdecoration
Ett Julbudskap från White Eagle!Bröder, vi kommer på en ton av frid och stillhet,
ty det är endast på denna vibration som den mänskliga själen
kan höra änglarnas budskap.
Vi har varit här hos er och inte bara lyssnat till julsångerna
utan också iaktagit effekten av själva musiken.
Medan alla hjärtan och sinnen var koncentrerade på sången som talade
om kristusbarnets ankomst, byggdes det upp en vagga i form av ett hjärta mitt ibland er.

Från denna vagga kom ett ljus som sakta växte, sedan låg ett fullkomligt barn där
och alla närvarande både fysiska och andliga varelser mottog ett utflöde av
kärlek och sanning från Kristusbarnet.

Du är också som ett nyfött barn och inom dig finns ljuset, Guds Son inplanterad.
Du får vända dig inåt, till din själ och själv upptäcka den andliga välsignelse
som Fader-Moder Gud planteat i ditt hjärta.
"Jag kommer för att bringa er stor glädje."
Detta är budskapet som Guds Son nu bringar oss,

Livets Ord dväljs i era hjärtan.
Inom er själva väntar en kraft tillräckligt stark för at dra undan dödens slöja,
och uppenbara himlens härlighet och undervisa er om hur ni skall leva
för att finna himlen på jorden
.
Himlen finns inom er egen varelse, inom er finns dörren till himmelrikets härlighet
och Herren kristus har givit er nyckeln med vilken ni kan öppna hemligheterna.


När ni en gång insett detta i  djupet av ert hjärta skall ingen sorg finnas mer,
ingen smärta, inget lidande.
Ni kommer heller inte att slås ned av den materiella världens mörker.
Himlen ringer ut himlens glädje och änglarna är lika verkliga nu som vid tiden av Jesus födelse.
Ni kan likans vid de enkla herdarna som var redo att kunna se änglarna
och att höra deras budskap.
Ju förr ni kan höra och förstå deras budskap och lära er att leva i överensstämmelse
med kärlekens  gudomliga lag, desto tidigare kan ni öppna ert medvetande för
ljusets och kärlekens sfärer runt omkring er och så mycket fortare
skall hela världen bli förenad i ett enda andligt broderskap.

På detta sätt älskade barn kan den stora friden komma till jorden.
På detta sätt kan änglarnas budskap höras över hela jorden, från norr till söder
och från öster till väster.
"Frid på Jorden och till människorna ett Gott Behag!
Detta skall komma snart om ni alla ville vända er mot andens helgedom
och i tystnaden lyssna på änglarnas sång och viskningen från krisus i era hjärtan.
När ni känner era käras och änglarnas närvaro, må ni få en lycklig julgudstjänst
och finna den sanna föreningen, hjärta mot hjärta inom er familjekrets.
Gud välsigne er, Gud välsigne er alla! 

 
Background Set by Bannerzrusgraphics
© 2007 Bannerzrusgraphics.com