om du lyssnar till ditt hjärta 
              får du frid och ro..             


    
   

                                                                          

 
    

Av Sananda!

Ni har ofta hört talas om uttrycket...
Att ni skall vandra i mina fotspår, inte sant? 
Men vad menas då med detta uttryck? 
Ja som ni säkert redan förstår, 
så är detta ett uttryck utav simbolisk karaktär. 
För att kunna förklara detta på ett mycket enkelt sätt, 
så vill jag gå tillbaks till den tid som jag levde på jorden.

Redan som barn försökte jag att så frön i mina medmänniskor hjärtan, 
genom att berätta för dom om själens odödlighet.
Många människor levde i fuktan redan då, 
för översteprästerna mfl, som utövade makt över människorna. 
Många tvister som existerade då, berodde på olika uppfattningar kring Gud,
Vem han var, Vilket namn han bar och Vems Gud som var den sanne guden.
Jag talade ofta med mina medmänniskor 
om att den sanne guden existerar inom varje levande varelse, 
eftersom vi alla är en del utav gud. 

Jag försökte även förklara för människorna om den kravlösa kärleken,
som alltid finns tillgänglig och aldrig kan försvinna. 
Att öppna sitt hjärta mot den gudomliga kärleken, 
kommer berika var och ens liv på många sätt. 
Det kommer hjälpa er att känna er egen inre gudomlighet, 
eftersom vi alla är en del utav gud.

Att alltid känna efter i era hjärtan, 
kommer hjälpa er att göra gott i varje situation.
Dela med er till andra av kärlek till den gudomliga varelsen, 
som är en del utav dig själv och som är en del utav Gud.
Ha alltid i åtanke, vad du gör emot andra, gör du emot dig själv...
Den karmatiska lagen!

Ni har rättigheten att själva välja, vad ni vill ge ut till era medmänniskor.
Detta är den fria viljan. Allt du ger, får du tillbaka. 
Många människor inser inte att det fungerar på detta vis, 
utan när det går snett i deras liv, på ett eller annat vis, 
så ger dom ofta skulden till någon utav sina medmänniskor. 
Men det dom inte förstår, är att detta fungerar som en spegelbild utav sig själva,
eftersom ni alla är en del utav varandra och alla är en del utav gud.
När du skuldbelägger någon, så skuldbelägger du dig själv, 
så i själva verket kan du inte skuldbelägga någon annan och gå utan skuld själv, 
eftersom ni alla är en del utan gud. 

Ni har alla ansvar för era egna tankar och handlingar 
och därför är det mycket viktigt att ni alltid känner efter inom er, 
innan ni sätter det i handling.
Detta var något som bl a översteprästerna på min tid, tyckte var rent nonsens.
Dom ansåg att det endast gick att utgå ifrån sina tankar
och låta sina egon föra deras talan. 
Detta medförde att de intog en maktposition över människorna, 
så att många människor fick leva i flykt. 

Jag försvarade dessa människor 
som försökte att känna i sina hjärtan och inte låta egot ta överhanden,
och detta resulterade i att jag blev en hatad person utav många.
Älska din nästa, som du älskar dig själv. 

Ja detta uttryck har jag redan dryftat, 
men jag skulle vilja passa på att göra ett tillägg här.
Uttrycket betyder ju att ni skall älska era medmänniskor 
eftersom ni alla är en del utav varandra och alla är en del utav Gud.
När ni älskar era medmänniskor, då älskar ni er själva. 
När ni ger ut kärlek till andra, då speglas denna kärlek tillbaka till dig, 
eftersom ni är en del utav varandra. 
Föreställ er nu, vad resultatet blir om du sänder ut hat till människor.
Den karmatiska lagen, Allt du ger ut, får du tillbaka.
 
Att vandra i mina fotspår innebär, att ni skall hjälpa varandra av kärlek, 
för när du ger utav din omsorg till andra, då ger du även omsorg till dig själv. 
Lys upp stigen där du går och låt även andra vandra efter dig av kärlek. 
Förmedla denna kunskap om själens odödlighet till dina medmänniskor,
ty detta inger trygghet inför framtiden. 
Allt är evigt och beständigt.
Amen!

                         

 källa Helena Leo                            
                               


     Stäng fönstret!

                             

Fairies Art by Cicely Mary Barker