ljussyster.se  
 


 
 Var hälsade, mina kära vänner
Jag är Sananda.

 Det är i kärlek vi åter möts,
för att åter förmedla hopp och tröst till mänskligheten.
Det är mycket som påverkar ert fria tänkande och har så varit i många tider, 
och där ingår även den sk fria viljan.
Sedan årtusenden tillbaka, så har ni haft sk riktlinjer som ni kunnat följa, 
för att ge er de bästa förutsättningarna för er egen framtid.
Dessa riktlinjer har tolkats på många olika sätt, pga den fria viljan.
Med detta så menas nu inte, att den fria viljan skulle vara orsaken
till att olika riktlinjer har skapat förvirring bland er.
  Syftet var med dessa riktlinjer, att ni skulle komma till insikt om att kärleken övervinner allt.
syftet var också att ni skulle leva i frid och harmoni mellan varje levande skapelse. Men så är nu inte fallet.
Dessa riktlinjer var dessutom menade för både unga och gamla,
fattiga och rika, för alla människor, oavsett nationalitet.

 
I vår himmelske Faders ögon, är ni alla lika mycket värda.
Han älskar alla sina skapelser lika mycket,

oavsett om ni själva älskar honom tillbaka eller inte.
Han fortsätter hela tiden att sända ut sin kravlösa kärlek till er.
Det enda Han egentligen kräver utav er,  är att ni lever era liv så bra ni kan.
 Det finns ingen här i våra dimensioner, som kräver någonting alls utav er,
men det finns många i er dimension som vill ha ett samarbete med oss
 
Detta gläds vi åt väldigt mycket.

Men inte ens dom som har ett samarbete med oss,  anses vara förmer än någon annan, 
och många utav dessa är också väldigt medvetna om detta.
Det är ett stort arbete som dessa  gör,
som tar emot information från oss
  
               Men även bland dessa, ska vi kalla dom kanaler, 
   så finns det ett antal som vill ta emot information från oss  för att dom själva i sin tur,
   önskar bli upphöjda och behandlas som lite förmer än någon annan.
  Detta är inte syftet!
 Dessa kanaler har själva fått välja, om dom vill ha sitt samarbete med oss,
 och när dessa  har valt att dom vill samarbeta med oss
 så bör det ske
av kärlek till sina medmänniskor,
 och inte utav något vinningssyfte.

 Mycket av informationen som kommer, kommer ursprungligen från vår Fader, 
   Men det är väldigt många som vill ta åt sig äran för denna information.
  Vi har även lagt märke till att många utav er, som vi samarbetar med,
har en stor önskan av att tjäna pengar även på detta. Detta är inte syftet!
Syftet är att sprida denna information, till hela mänskligheten,
för att inge hopp och trygghet för framtiden men även för nuet.
  
Jag är den jag är, och jag skulle vilja fråga er,:
Varför utger ni er för att vara någonting annat, än vad ni egentligen är?
Det har påtalats väldigt mycket den senaste tiden, att ni alla, var och en,
skall känna efter i era hjärtan, vad syftet är med era ord och även era handlingar.
 Alla ni som har ett samarbete med oss, skulle jag vilja rikta en fråga till:
Är ditt huvudsakliga syfte, med att vara kanal, att göra dig populär, 
 eller kanske för att du skall få en lite högre status eller tar ni emot informationen från oss, 
för att ni av kärlek vill dela med er till era medmänniskor,
i hopp om att dom skall få känna trygghet och tröst?   Detta är en mycket viktig fråga ni bör ställa er!

Men detta gäller nu inte enbart dessa kanaler
som vi samarbetar med, utan det gäller hela mänskligheten
eftersom ett sådant förfarande pågår, på väldigt många olika ställen
inom väldigt många områden 
Kärleken är inte skrytsam, eller uppblåst.
 Kärleken bara är.
Den är till för alla, lika mycket.

 
 Ni får dagligen själva ta del av den kravlösa kärleken, som er Gud ger er,
utan att Han kräver någonting tillbaka från er
Försök att likna våran gud och försök att
ge av er själva och av er kärlek
  till era medmänniskor.
Det är på det sättet, ni finner den stora lyckan, och syftet   med kärleksfullt handlande, att det är av kärleksfull avsikt.
Jag vill att ni alla begrundar detta och verkligen känner efter djupt i era hjärtan,
vad ni har för avsikter och även hur ni handlar.
 För det är detta som är avgörande för vad ni själva får för gensvar tillbaka.
 Låt mig få vägleda er genom era liv   Jag finns till för alla som vill ta emot min hjälp.
Jag vill uppmuntra er alla, att ni öppnar era hjärtan och fångar den sanna kärleken, 

den kravlösa kärleken, och att även ni i eran tur, 
förmedlar den vidare till era medmänniskor.
         
Jag vill avsluta denna stund, med dessa ord:
Tacksamheten bör tillägnas vår Gud, för att Han upprätthåller allt levande, 
med sin kravlösa kärlek!
Med dessa ord avslutar jag denna stund, 
 och jag säger på återseende!'

källa Helena Leo


 

wams9.gif image by ljussyster

                                     
     milo*ljussyster