**FREE** WEb Sets & Graphics, PSP, Eye4Expressions Christian Angels

**FREE** WEb Sets & Graphics, PSP, Eye4Expressions Christian Angels


**FREE** WEb Sets & Graphics, PSP, Eye4Expressions Christian Angels


Den Helige Graalen


Av Sananda! 

Det har spekulerats och spunnits många trådar
kring det ni kallar för den helige Graalen. Många religioner av idag,
tror sig veta sanningen om den, och utövar dessutom ritualer
som dom anser vara likvärdigamed den sista måltiden,
som jag hade med mina lärjungar innan jag återvände till mitt ursprung.
Denna sk heliga graal, anser ni vara en bägare som jag skulle använt mig utav vid detta tillfälle,
när jag tillbringade min sista måltid med dessa.Ända sedan denna händelse och fram till idag,
så har era kyrkor och även trossamfund använt sig utav det som ni kallar för nattvarden.
Inom vissa trossamfund påstås det att det endast är särskillt utvalda personer
som skulle få ta del utav denna ceremoni,
mycket pga att de tror sig ha blivit utvalda av gud.


Detta gör ju att dessa personer höjer upp sin person över andra sk icke utvalda
och därmed skapas ytterligare skillnader mellan er,
som resulterar i både avundsjuka och dispyter. Jag har redan förkunnat för er,
att gud ej är personifierad, utan han ÄR.
Alla levande varelser är en del utav gud. Han kan därför inte vara partisk,
eftersom alla är gud sammantaget och ingen levande varelse
kan vara partisk gentemot sig själv.
Anser ni då att det vore möjligt att gud skulle utse särskillt utvalda personer
att få ta del utav denna ceremoni? Såsom denna ceremoni utförs och även symboliseras,
genom att ta en bit osyrat bröd som symboliserar min fysiska kropp och
en bägare vin som symboliserar mitt blod,  så tror många att de kommer till himmelen när de dör.
De tror att denna ceremoni hjälper dom att komma till himmelriket
och även skyddar dom från guds bestraffning.


Men jag vill ånyo påminna er om att det kan inte existera något sådant,
ur något som är kravlös kärlek. När jag delade ut brödet och vinet vid min sista måltid,
så var det nödvändigt med en fysisk liknelse, eftersom människorna på den tiden,
inte kommit så långt i sin egen utveckling. Jag förkunnade under denna måltid,
skillnaden mellan kropp och själ för mina efterföljare,
för att de i sin tur skulle kunna sprida kunskapen vidare,
efter det att jag återvänt till mitt ursprung.
Dessa utav mina efterföljare kunde endast förstå den fysiska förklaringen
och av den orsaken uteblev informationen om själens eviga liv.
Resultatet blev att denna fysiska symbolhandling, med brödet och vinet,
har förts vidare ända fram till idag,
och dessutom tror människor att det hjälper dom att få syndernas förlåtelse mm.
Det existerar inte något sådant som syndernas förlåtelse,
som det utgår ifrån era läror och trosuppfattningar. Genom att ni resonerar som så,
att Gud skall förlåta era synder, då har ni gjort gud till en domare
och därmed besitter han rättigheten att straffa er.
Detta är något som är helt omöjligt, eftersom gud själv har gett er den fria viljan
som är en kosmisk lag och därav inte går att ändra.

Ni lever alla däremot under den karmatiska lagen och även den är en kosmisk lag.
Denna karmatiska lag fungerar som så att det du gör emot andra,
det kommer du få tillbaka. Denna lag har en viktig betydelse
och det är att alla fysiskt levande varelser,själva måste lära utav sina egna misstag.
I och med detta så behövs ingen dömande eller straffande gud. Inte sant?
Då funderar ni kanske på vad detta har med den heliga graalen att göra,
som i era ögon består utav en fysisk bägare?  För att svara på detta på enklast möjliga vis,
så vill jag att ni ser er hålla denna bägare i er hand och sedan fyller den
med denna information jag delgett er. Ur bägare dricker man. Inte sant?
Drick då ur denna bägare, med denna information och låt den sprida sig i hela ert inre.
Detta är symbolen med den helige graalen, att ni skall ta till er den sanning som är
och låta den ha sin boning inom er, i era hjärtan.
Sanningen är okomplicerad och mycket enkel. Sanningen är evig. 

Det existerar ett stort antal utav människor av idag,
som lägger ner mycket tid och stora summor pengar,
i sitt sökande efter denna bägare som dom tror är utav fysisk art.
Men hur skulle ett fysiskt föremål, kunna leda er fram till gud?
Ni har mycket symbolism runt omkring er i era liv.
Dessa symboler är både fysiska men även också symboliska,
dvs att de står för något icke synbart och icke fysiskt. Låt mig få ta ett exempel.
Låt oss säga du går i en butik, i färd med att uträtta dina ärenden,
när du blir varse att du kommer bli försenad.
Du söker då efter en telefon för att kunna meddela detta.
Efter en stunds sökande,så finner du en skylt med en telefon på.
Denna skylt är en symbol,eftersom telefonen ej är fysisk.

Denna skylt fungerar även som en vägvisare fram till den fysiska telefonen
som du måste bruka, för att kunna förmedla din försening.
På samma sätt användes den sk Betlehemsstjärnan, i syfte att vägleda de vise männen
fram till den nyfödde Jesus. Men stjärnan hade även en symbolisk mening.
Den symboliska betydelsen var, att visa att jag skulle vara en ledstjärna bland folken,
under mitt fysiska liv. På samma sätt är det med den heliga graalen.
Ni tog fasta på denna fysiska bägare som användes vid min sista måltid,
utan att se den symboliska bägaren, jag nu talat om.
Det finns alltid två betydelser utav samma ting.  Det fysiska och det icke fysiska,
som kallas för symbolism. 

Men återigen så vill jag påminna om erat egos inverkan i era liv.
Den värderar utefter det fysiska och era själar värderar utefter det icke fysiska.
Jag vill samtidigt passa på att förklara symboliken med min död.
Det viktiga är inte HUR jag dog, utan varför!
Många religioner och trossamfund av idag, lär ut att gud har en bestämd dag
när han skall väcka de döda till liv. En sk uppståndelse för den fysiska kroppen.
Detta menar ni att jag möjliggjorde genom min egen död.
Om vi tar som ett exempel en person som blivit, det ni kallar kremerad.
Hur skulle denna kremerade person kunna få tillbaka sin fysiska kropp,
sådan den var innan detta förfarande gjordes?

Ni påstår att er gud har all makt och möjlighet att göra vad den önskar. Inte sant?
Han har dessutom givit er den fria viljan.
Skulle han då gå emot sitt eget ord och göra vissa undantag, gällandes detta,
när valet egentligen skulle tillhöra er? Viktigt är att ni samtidigt minns,
det jag tidigare förklarat angående tillkomst utav fysiskt liv.
Det uppståndelsen egentligen betyder, är att när den fysiska kroppen dör,
då frigörs själen och återvänder till sitt ursprung.
Detta var symboliken av min död och därmed startade även möjligheten för er att lära
utav era egna misstag, genom att reinkarnationen gjordes möjlig i och med detta,
därmed trädde även den karmatiska lagen i kraft. Det du gör emot andra, får du tillbaka.
Min död blev med andra ord en symbol för själens odödlighet,
samtidigt som reinkarnationen lades i bruk, för att hjälpa er i er utveckling.
Därav kan ni se förbi detta med en dömande gud.

**FREE** WEb Sets & Graphics, PSP, Eye4Expressions Christian Angels

källa:Helena Leo,
http://angeladvice.se

diamond icon.jpg


                                         

Stäng Fönstret!

diamond icon.jpg**FREE** WEb Sets & Graphics, PSP, Eye4Expressions Christian Angels

Designed by © Michele

Website © Copyright 2003 Eye4Expressions - All rights reserved.