Till dig som har förloat ett kärt sällskapsdjur!

 av White Eagle!Älskade barn,
Vi förstår smärtan efter förlusten av ett kärt sällskapsdjur.
Vi kan säga lite som kan vara till tröst för dig
 som har behövt skiljas från ditt älsklingsdjur.

Men vi kan tala om följande för dig:
det lilla älsklingsdjuret är bundet till de himmelska trädgårdarna genom sin själ.
Hon är så lycklig över sina nya lekkramater och den himmelska
atmosfären att i sin okunnighet är hon inte med dig.
Men på natten när din själ besöker henne är hon med dig i lycklig gemenskap.
Tänk på detta för det är sant.

Din natt är dag för henne och din dag på jorden är hennes natt.
Tänk på detta och var tacksam för den glädje din lilla vän upplever.
Framför allt försök förstå att hon inte är död, hon lever i Guds kungarike.
Allt eftersom du utvecklar din högre själsmedvetenhet
kommer du att förstå att du inte kan separeras från dina kära, vare sig de är djur eller människor!


  

Stäng fönstret!