Följ Ditt hjärta
och gå Din egen personliga väg!                              LiVET är en magisk resa där tiden inte existerar -
        för det enda som finns är NUET och i varje nytt nu skapar Du Dig själv på nytt
  i den mest storslagna versionen av den största visionen Du någonsin haft beträffande vem                                                                           Du är.

                              Var i NUET. I nuet kan Du påverka Ditt känslotillstånd.
                        För det är i nuet Du kan skapa Din lycka, Din kärlek, Din magi,
                                          Din inspiration, Din styrka, Din hälsa.

 Nuet är en sann gåva. Så ta vara på ögonblicket. Låt livet visa Dig vad nuet har att erbjuda.
                        Många gånger kan det vara en konst att vara här och nu.
     Vi människor har en tendens att i stället för nuet vara i framtiden eller det förflutna.

                                  NUET är vad Du gör det till, så gör det till något bra.
                                           Du är kärlek, och det har Du all-tid varit!
                     Vi är alla kärlek och Eviga Själar och det kan iNGEN ta ifrån Oss
                                    - inte NU och inte längre fram, aldrig någonsin!

                           GLÄDjE är något som Du kan uppleva nu i denna stund.
  Det enda Du behöver göra är att Du aktivt beslutar Dig för att från och med denna stund                                          välkomnar Du glädjen i Ditt liv. Så enkelt är det.

                     Och många gånger är det just det enkla som upplevs vara så svårt.
 Och det beror på att Du tidigt i livet fått lära Dig att saker och ting inte kommer till Dig med  lätthet. Du måste kämpa för det, och lägga ner all Din kraft och energi för att nå Dit Du vill.                                                       Jag hävdar dock motsatsen.

                                                       Var Dig själv, helt och fullt!
                Släpp taget om föreställningen om att Du behöver kämpa Dig igenom livet,
                                                       för Livet är ingen kamp.
                        Livet är ett flöde som Du har inom Dig och där finns alla svaren på allt
                                                       Du någonsin behöver veta.

Ofta är det invanda mönster och föreställningar som Du har med Dig sedan Du var barn som                                               gör att Du begränsar Ditt sätt att tänka.
                  Och när Ditt tänk är begränsat, så blir även Dina handlingar begränsade.
            Det här mönstret upprepar och upprepar sig tills den dagen Du medvetet väljer
                          att upphäva det. Och på så sätt välkomnar Du flödet in i Ditt liv.

  Livsflödet kommer in i Ditt liv då Du släpper taget om att saker och ting ska vara antingen                                                       på det ena eller det andra sättet.
  Så snart Du sätter ettikett på någonting i Ditt liv på förhand så låter Du Ditt kontrollbehov                                                           styra istället för kärleken.

                                Sikta inåt och känn efter vad som är rätt för just Dig.
            Vad trängtar Din själ efter? Vad drömmer Du om? Vad säger Ditt inersta till Dig?                                  Uppmärksamma Din första ingivelse, för den har alltid rätt.
 
                          Gör det som känns rätt inom Dig och följ Din inre vägvisare.
                                                       Känns det rätt så är det rätt.
                       Du märker att Du är på rätt väg när saker och ting faller på plats.
   När det Du tänker och fokuserar på sammanfaller med det som sker runt omkring Dig.
      Du kan tex möta en bekant eller vän, ja, till och med en person Du inte träffat tidigare,
                            som pratar och agerar som om det skulle vara Du själv.
       Ofta har de här personerna som finns runt omkring Dig liknande visioner, tankar och                                                                     levnadssätt som Du.
            Det kan också vara att Du läser en bok som handlar om det Du just nu känner.

                                  Livet visar Dig hela tiden vad Du ska göra härnäst.
        Det handlar om att vara närvarande i nuet, att öva sig i att ta vara på ögonblicken.

                            Ta en uppfriskande promenad i den högst levande naturen,
                                          besök speciella platser som inspirerar Dig.
                              Ta ett djupt andetag och stilla Ditt sinne för ett ögonblick.
                    Tillåt tankarna komma och gå och fokusera på nuet. Och stanna sedan där.
                                                   Var stilla, lyssna och Känn in.

                                   Om Du inte går INOM Dig så går Du UTAN Dig.

  Ta kontakt med kärnan som är Du och bejaka din längtan, som hela tiden ger sig till känna,                                     men som Du ofta kanske väljer att ignorera.

                                              Följ Ditt hjärta på alla plan i Ditt liv.
           För det är då Du skapar mer kärlek, mer lust, mer kraft, mer glädje, mer hälsa,
                                   mer och mer av allting som Du alltid längtat efter.
                       Och allt detta gör att Dina rädslor inte längre får utrymme i Ditt liv!
                                    För kärlek och rädsla kan inte husera samtidigt.

                               Lita på att Dina innersta drömmar kan gå i uppfyllelse.
                        Släpp taget om rädslan och låt istället kärleken inom Dig flöda.

     GÖR endast sådana saker som får Dig att må bra, som får Din själ att brista ut i sång.                                            Umgås med människor som tillför Dig någonting.
    Människor som har för avsikt att lyfta Dig och som vill Dig väl i alla avseenden i Ditt liv.

Du skapar Din verklighet i varje ögonblick och därför är det av största vikt att Du tänker på                    vad Du tänker på. Vilken typ av tankar är det Du lägger Ditt fokus på?
                                Är det positiva tankar som får Dig att lyfta och expandera
                             eller är det negativa tankar som gör Dig nedstämd och inaktiv?

                                               Släpp lös skaparkraften inom Dig,
                                och skapa Ditt liv medvetet istället för slumpmässigt.
                                  Du har enorm potential, så varför inte använda den.
                     Uttnyttja Din inre kraft, som det var tänkt från allra första början.

                                                         Om inte NU när då?
                                                         Om inte DU vem då?

                                                         Ge Ditt liv en NY chans.
                          Du är unik och speciell på Ditt sätt och Du är värd det allra bästa,
                     och det finns ingen som helst gräns för vad Du kan uppnå. Allt är möjligt.

        Det Du kan föreställa Dig i Dina tankar, det kan Du också förverkliga - här och nu.
                   Det är bara Du själv som sätter upp gränserna för vad som är möjligt
                                                        och vad som inte är det.

                Livet självt är gränslöst och Du är en del av livet, som är lika med kärlek,
                       som är lika med skaparkraften och cirkeln är sluten det vill säga...
                                                     Du är ETT med allt som finns.

                                          Välj att skratta, välj att må bra, välj att älska.
                                        Välj Din inre frid, Din passion, Din medvetenhet.
                              Välj en positiv inställning och välj möjligheternas domäner.
                                          Välj ödmjukheten, öppenheten, ärligheten.
                                  Välj Dina drömmar och fantasier, välj magin inom Dig
                                               och välj det högsta bästa för just Dig.

       Det finns en plats inom Dig som är fri från vanliga gränser, regler och inskränkningar.
                         Det är en värld som är magisk verklig och tillgänglig för Dig
                                         närhelst Du är beredd att ta den till Dig.

                      FRiHET är det Du söker vare sig Du är medveten om det eller ej.
                                               Att vara fri är en naturlig del av Dig.

                                                              Fri är det Din själ är.

                        Och så snart Din frihet berövas - vilket är Du själv som tillåter -
       förminskas Du sakta mer och mer till den grad då Du inte längre är den som är Du.
   Ofta formas Vi om till de förväntningar och föreställningar som Vår omgivning har på Oss.                           Och det är det här som Jag kallar för förminskningsprocessen.

          Det är en process som Du med omedelbar verkan kan avbryta. Här och nu.
      Och det gör Du genom att ta ett aktivt beslut om att Du från och med NU vill må bra.
                        Från och med nu går Du Din egen väg vilka vindar som än blåser.

    Det är magin Du får kontakt med då Du går Din egen väg och rätt och slätt struntar i vad           människor runt omkring Dig säger eller manar Dig att göra i en viss given situation.
   MAGiN, precis som kärleken, finns inom- och runt omkring Dig vad Du än gör och var Du                                        än befinner Dig. Den är konstant. Den bara ÄR.

                    Det finns ingen förtjänst i att rätta sig i ledet för det existerar inget led.
                                     Det finns ingenting Du måste göra, eller borde göra.
 Det som verkligen betyder något är det Du själv Känner i Ditt inre och det Du själv vill göra                                                   - för Din skull, för Din egen del.

                           Gör det som krävs för att Du trivas med Ditt liv och må bra.
                            Även om det innebär att lämna Din nuvarande relation,
                    säga upp Dig från arbetet Du vantrivs med, hoppa av det där projektet
                                                Du egentligen aldrig hade lust med.
    Ja till och med säga upp kontakten med en förälder, vän, eller någon annan person i Din                                          närhet, som för tillfället inte vill Ditt högsta bästa.

                                               Att markera är också en sorts kärlek.
                                           Du är en känslovarelse och ingen maskin.
                   Det Du inte vill ha i Ditt liv, det tackar Du nej till. Vänligt, men bestämt.

         Ditt naturliga tillstånd är att må bra och att vara en självförverkligande människa,
         därför kan Du hitta tillbaka till det stadiet så snart Du tar ett aktivt beslut om det.

                                 Då Du öppnar Ditt hjärta och släpper in mer kärlek
                                   kan Du samtidigt uppleva ett motstånd inom Dig.
               Det beror på att kärleksenergin trycker på den blockering som finns där.
                                     Man kan säga att kärleken vill tränga sig före
                         eftersom det är den som höll till där från allra första början.
                         Välkomna det här motståndet och passa på att titta på det.
                     Vad är det för typ av känsla, var kommer den ifrån och hur känns den?
                             Det här är ett effektivt sätt att eliminera blockeringar.

               Anförtro Dig gärna åt någon vän eller bekant och berätta om Din upplevelse.
                      Att kunna uttrycka sig och bolla känslorna inför någon i Din närhet
                                               är mycket helande och stärkande.

                     ALLA människor är healing för varandra - på ett eller annat sätt.
   Och då menar Jag även De människor Vi upplever allra minst som Vi vill ha att göra med.                                                För Vi är alla varandras spegelbilder.

                                      Du är en del av Mig, och Jag är en del av Dig.

                             Och det som Du inte kan förlika Dig med hos någon annan,
          det kan Du inte fölika Dig med hos Dig själv. Allting börjar alltid hos Dig själv.
   Och är det så att Du älskar och beundrar en person som Du i Din vardag fått kontakt med,              ja då har den personen sidor som Du själv har förankrat och bejakar hos Dig själv.
                            Tänk på det här nästa gång Du möter en annan människa.

                                          Vi är alla varandras gåvor enkelt uttryckt.
                    För utan den här speglingen skulle Du inte utvecklas som människa.
                                   Du får inte kontakt med Dig själv på samma sätt.
                                     Din medvetenhet om Dig själv expanderar inte.                                                 Dessa fina tänkvärda rader har

                                               Brolan Holm
skrivit..
                                     och jag har hans tillåtelse att sätta in det här..

Besök gärna hans fina sida:              http://www.dinlivscoach.com/Stäng Fönstret!