Överflödande Välsignele och
Tankens Kraft..

Inre undervisning av White Eagle!

Varje själ som lever på jorden befinner sig i en fysisk kropp för att till slut
 kunna skapa den ljuskropp som de urgamla brödraskapen kallade solkroppen.
 Den kraft som styr Ljuset och skapar människans solkropp är kärlek.

Om du blivit välsignad med klarsynen eller klärvoajansens gåva
kan du se din broders solkropp omedelbart över hans fysiska gestalt.
Inom eller ovanför varje man, kvinna och även barn, om de nått en viss nivå,
kan man se denna vackra solkropp, eller ljuskropp som skapats av ljuset från Sonen,Christos.
Vi talar då inte om en ortodox, individuell person. Vi talar om Guds Son, det rena vita Ljuset
som är solen och som stiger ned till jorden från sin skapare.
Tänk över våra ord därför att det finns en djupare sanning i den än vad som först är uppenbart.
Guds son är solens andliga ljus och varje levande ting är genomsyrad av Sonen och Ljuset.

Nu lämnar vi detta ämne ett ögonblick, ty vi vill beröra frågan  om tankens kraft.
Vi gör detta därför att tanken har en mycket stor roll, inte bara i människans andliga utveckling
utan även i utvecklingen av det vi kallar det eteriska livet, ty människan kan forma etern
som hon vill genom sina tankar.
Mycket ofta formas den omedvetet, men när människan utvecklats förstår hon bättre
 och inser att hennes egna tankar formar etern,
naturligtvis vill hon då skapa diciplin i sitt tänkande så att hon skapar skönhet,
eller Ljus som finns inom henne.

Ändamålet med det Stora Vita Ljusets Brödraskap
är att hjälpa människorna att utveckla och diciplinera sina sinnen till
att tänka goda, lyckliga, vänliga och vackra tankar.
Sade inte Petrus,
Tänk på allt som är sant, allt som är hedervärt, allt som är rättvist,
 allt som är rent, allt som är vackert.
Petrus visste att hans medmänniskor måste öva användningen av denna tankekraftens
 underbara gåva på rätt sätt.

Jesus Kristus förberedde och utvecklade, inte bara på jorden utan även på andra planeter,
 med högre utveckling, den fullkomliga solkroppen eller ljuskroppen
genom vilken Kristus, Guds Son kunde manifisteras.
När ljuskroppen en gång skapats inom männisakn blir hela den fysiska kroppen upplyst och på så sätt
ett renare hölje för själen.
Vi försöker hjälpa er i era meditationer att genom den gudomliga Tankens kraft
 utveckla denna solkropp, ty meditation är är det enda sätt på vilket människan
kan utveckla sin rena ljuskropp.
Därför har meditation utövats i mysterieskolorna och brödraskapen i alla tider
och därför drog sig bröder tillbaka från det materiella  livet i sammanslutningar eller brödraskap
 och vistades på höga platser över det värdsliga.

Ni har fått lära er att när ni mediterar, att först och främst höja er från den materiella världen.
Därigenom drar ni er ifrån de störande tankeformerna och allt dunkelt som samlats runt er
på livets materiella nivå.
I en meditationsgrupp tar oss våra ledare upp till höjderna, till bergets gyllene topp,
där vi genomträngs av ett strålande himmelskt ljus.
I detta ögonblick berör vi det sanna ljuset och börjar skapa och utveckla solkroppen.
Om du inte upplever något annat under meditationen än för att ett ögonblick
känna att du badar i detta rena och sanna ljus, har du ändå lyckats väldigt bra.
 Senare får du lära dig att använda ditt högre sinne, Guds-sinnet,
vilket ochså måste utvecklas och som kan bli ett mycket kraftfullt instrument.
Du får lära dig att skapa en bild med ditt högre sinne, att skapa en form.

Vi vill få er att förstå att människan kan skapa oändlig skönhet,
ty hennes gudomliga sinne kan använda sig av den högre etern för att skapa
 en vacker och fullkomlig form. Folk som inte förstår detta tror att det är inbillning
 och att ingenting som skapats på detta sätt är verkligt.
Men eter är en mycket verklig substans-mer verklig än fysisk materia.
Det högre eller det gudomliga sinnet inom er kan forma denna känsliga eter till levande former.

Om du tex. under din meditation kan gå in i healingtemplet och se de helande änglarna i arbete,
så hjälper du till med skapandet av själva livet på denna högre nivå.
Det du ser är sant och verkligt därför att det har skapats av Guds kraft inom dig och av andliga varelser.
Nu beror allt som skapats på det eteriska planet på kvaliten av människans tanke,
det är därför brödraskapet nu försöker att inspirera goda tankar i människornas sinnen.

Ni ser stora förändringar på jorden.
Märkliga uppfinningar har tillkommit som resultat av en stor mental aktivitet.
Men det finns alltid en tendens att sådan mental aktivitet blir destruktiv genom människans svaghet
och brist på diciplin.
Man måste vara uppmärksam på detta, speciellt i nuvarande tid därför att denna stimulering och tillväxt av människans mentala kropp så lätt kan visa sig vara destruktiv.
Ni har redan blivit alarmerade avdessa nya förstörelsevapen.
De representerar totalsumman av människans egna destruktiva tankar. så varje gång gång en
sådan destruktiv tanke dyker upp i ert sinne, avvisa den genast, ty genom detta anhopande av
destruktiva tankar blir människans mentala kropp helt och hållet matad med ideér vilka skapar förstörelsevapen och djävulska möjligheter att förstöra liv.

Vi försöker visa er en klar bild:
Se på den en sidan den skapande kraften använd i det godas tjänst.
Tänk på det stora antal människor som nu strävar efter att utföra det som är gott,
tänk på alla grupper och sällskap som arbetar för mänsklighetens bästa.
Se allt som utförs av ungdom med goda och skapande impulser,
vilka vill undanröja allt det som håller tillbaka den mänskliga utvecklingen och välbefinnandet.
Men å andra sidan finns ett uppbåd av mörka och destruktiva tankar som finner väg
till högt utvecklade sinnen för att skapa metoder till förstörelse, så väl som
att stimulera människans destruktiva passioner och känslor.

Inom brödraskapet arbetar vi alla på att skapa harmoni ochbalans i det männskliga livet.
Vi säger er detta så att ochså ni må arbeta på ert eget sätt, att ni diciplinerar er själva till att
tänka och skapa former av godhet, skönhet och harmoni och på samma gång avvisar
alla mörka destruktiva tankar, alla tankar på sjukdom och depression.
 De gamla filosoferna brukar säga "som ovan så nedan".
Om ni lär er att meditera vist och sant, så skall ni under meditationen manifistera på jorden ljuset
ni ser lysa därovan.
Kom ihåg kära vänner och bröder att ni är Guds instrument på jorden.
kom också ihåg att genom era Gudstankar och genom er kärlek kan ni lämna mycken hjälp till de eteriska arbetarna, dessa som arbetar med den växande säden för att ge människaorna föda och till luftens änglar som inspirerar människorna i allt skapelsearbete.

Vi har ofta talat om händelser vi minns från våra liv som mayaindian när människorna vid
 tiden för sådd samlades till stora ceremonier för att be det Stora Vita Ljuset lysa över jorden
för att stimulera växtkraften.
Vi åkallade vattenänglarna för att få regn och solens änglar för att de skulle ge värme åt det växande.
Vi människor på den tiden arbetade tillsammans med de eteriska rikena.
Idag finns det tyvärr bara maskiner.
Människan måste återgå till att leva enligt Gud, att arbeta tillsammans med änglarna
 och det eteriska och andliga rikena.
Hennes liv på jorden blir då mer fullkomligt och hennes rädsla för döden skall för alltid försvinna,
 ty då ska hon veta att allt är evigt liv.
De som ger sina hjärtan och liv för att gynna detta univeriella brödraskap
 skall till slut nå ett gloriöst rike och lycka.
Vi tackar er för att ni stilla och tålmodigt lyssnat till våra ord.
Må Gud vara med er alla!

Nyfiken på White Eagle Lodge..
Klicka här!