Ärkeänglar.

Var hälsade i denna glädjens och förändringens tid. 
Jag är Gabriel, jag går även under benämningen ärkeängel som ni är vana vid att kalla det. 
Här i vår dimension använder vi ingen rangordning, utan här är alla lika.
Det enda som skiljer oss åt, är att vi har olika arbetsuppgifter. Det är faktiskt ganska likt er i den fysiska dimensionen.
Där är alla ni människor i grund och botten lika, men det som skiljer er åt är era olika arbetsuppgifter,
Så med andra ord är vi alla lika, fast med olika uppdrag.
Vi här i vår dimension, arbetar mycket med att förmedla energier till Moder Jord men även till mänskligheten.
Vi försöker nå ut till mänskligheten genom de kanaler som finns, så att de i sin tur kan förmedla vidare, 
den information som vi lämnar och som på ett enkelt och lämpligt sätt förklarar vad som sker världen över.
Vi vill på ett förberedande sätt tala om vad som sker och kommer att ske, 
allt för att försöka förhindra kaos i alltför stor utsträckning.

 Som ni säkert lagt märke till, så har t ex naturkatastrofer tilltagit i både styrka och antal. 
Många människor har fått sätta livet till i både jordbävningar, orkaner och flodvågor.
Detta kan i sig tyckas vara obarmhärtigt och allt annat än kärleksfullt. Det är vi väl medvetna om.
Men vi skulle för enkelhetens skull, kunna göra en liknelse så att ni på enklast möjliga sätt kan förstå vad som sker.
Vi skulle kunna likna jorden vid en lök, där varje lager får representera t ex land, hav mm. 
Det yttersta lagret representerar ytan där ni lever, med berg och hav som också existerar där.
Under alla dessa lager, längst in i löken, där finns Moder Jords själ, eller Gaia som hon också kallas.
Ni vet av egna erfarenheter vad som sker när det yttersta lagret på löken blir skadat, eller hur?
Det börjar en förruttnelseprocess, som sakta sprider sig inåt mot lökens kärna. 
Med andra ord, det som sker på jordens yta sprider sig som en löpeld över hela ytan, 
för att till sist även ta sig in till jordens mitt. Detta måste förhindras, för att inte hela jorden ska gå om intet.

Av den anledningen så måste Moder Jord ibland skaka av sig det skadade området,
så att det inte sprids inåt och på en djupare nivå.
Detta sker som ni redan lagt märke till bl a genom jordbävningar och flodvågor mm. 
Att några människor får sätta livet till, är ibland oundvikligt, 
och har ingenting att göra med att dessa inte har samma fulla värde som ni andra. 
Dessa naturkatastrofer måste till för att rädda Moder Jord,
eftersom det är erat fotfäste och även erat hem så länge ni är i den fysiska dimensionen.
Jag vill passa på att poängtera att detta var en mycket starkt förenklad liknelse, 
men ofta har vi noterat att ni enklare förstår, om vi förklarar på enklast möjligt vis.

 Många utav er kanske undrar hur just ni skulle kunna hjälpa Moder Jord igenom detta? Ja svaret är mycket enkelt.
Lev i kärlek till allt och alla. Försök att känna tacksamhet för att hon erbjuder er plats på hennes mark.
Ni kan även hjälpa henne med helande energier.
 Vi skulle önska att ni går ihop i en enad skara och vid samma tidpunkt fokuserar helande energier till henne. 
och Ju fler som går samman samtidigt, desto större resultat kommer bekräftas.
Men inget sker över en dag, utan det kommer behövas upprepade gånger. 
Detta blir ett gemensamt samarbete, mellan er människor och oss änglar.
Det är något vi ser fram emotför er att glädjas över resultaten det kommer bringa. 
Med dessa ord drar jag mig tillbaka och gläds över denna stund. 
Frid över allt levande och över Moder Jord. På återseende!”Så nu har turen kommit till en utav våra Jordnära Änglar.
 

”Var hälsade vänner! Jag är Gahnzar. I egenskap av vår kanals önskan, 
vill jag kungöra några ord om oss jordnära änglar. Antalet utav oss är mycket stort. 
Vi har ett nära samarbete med de Eviga Änglarna, guider av olika slag, hjälpare och även andevärlden. 
Ja, så är fallet. Många medium t ex, är inte medvetna om detta. Men det är heller ingen katastrof. 
Dessa medium förmedlar budskap från dom som befinner sig i andevärlden, 
för att bl a skänka tröst till de efterlevande. Medans vi, jordnära änglar, kan förmedla budskap från högre ort..

Vi skulle kunna säga, för enkelhetens skull, att andevärlden är mer begränsad, 
när det gäller information i dess helhet.
Medans vi jordnära änglar har mycket större möjlighet att inhämta information,
vad gäller mänskligheten, generellt som individuellt.


Vad vi jordnära änglar arbeter med, är som ni säkert redan förstått energier av olika slag. 
Jag själv förmedlar förlösande energier vid t ex blockeringar, såsom vad vi kan kalla för förträngda känslor, depression, självdestruktiva beteenden mm. Men även vid andra former utav healingenergier. 
Alla jordnära änglar har sitt särskillda arbetsområde, men kan även bistå med energier till all form utav healing. 
Vi bistår med de energier som vi finner nödvändiga för er, i era speciella situationer som ni hamnar i.

 Med detta menar jag, att vilka olika befattningar ni har runt omkring er på det jordiska planet,
det har vi även här på det själsliga planet. Allt är så noga igenomtänkt och planerat på ett kärleksfullt sätt,
allt för att ni fysiska varelser, skall kunna genomföra era egna livsplaner på ett enklare sätt.
Ni måste naturligtvis göra vad ni själva förmår, när det gäller de olika fysiska, praktiska delarna,
som t ex att
anlita advokat om så skulle vara fallet. När ni sen gjort vad ni förväntats göra,
då kan en sk jurist från änglavärlden, bistå med energier och påverka det hela åt en positiv riktning, 
som blir bästa resultat för er själva i det stora hela. Men det är mycket viktigt att ni förstår, 
att ni ALLTID måste göra vad ni kan, åt det problem ni kan tänkas stöta på, för att vi, sedan ni bett oss om hjälp, 
ska kunna bistå med de energier som kan behövas. 


Vi har ingen möjlighet eller rättighet, så att säga, att ta över era liv, som många ibland kanske önskar. 
Vi kan kalla det för, att vi väntar på klartecken ifrån ER, innan vi börjar skicka på de energier som behövs, 
vilket innebär att NI redan påbörjat det som står i er egen makt, dvs den fysiska/ praktiska
delen.
 Vi arbetar även med energifördelning för Moder Jords räkning. 
Även då omtransformerar vi energierna, så att alla levande ting som lever därpå, 
skall kunna tillgodogöra sig resultatet efter det och inte ta skada på något vis.

Allt handlar om ett samspel, mellan himmel och jord, mellan det fysiska och det ickefysiska.
Vi, här i vår dimension är beroende av varandra, precis som ni är beroende av varandra i er fysiska dimension,
även fast ni inte alltid förstår det.
Låt mig ta några enkla exempel.
När ni på morgonen sänder era barn till skolan, så vet ni också att det tjänar ett gott syfte.
Era barn får ta del av information ifrån läraren. Era barn är beroende utav lärare som kan få barnen att förstå
och lära sig det grundläggande.


 Eller varför inte ta som ett exempel, de människor som har i arbete att forsla bort era sopor.
Ni kan nog själva föreställa er resultatet, om det inte fanns sophämtare, 
som förde bort soporna till ett avlägset ställe och blev omhändertagna. Det skulle inom loppet av veckor,
kanske dagar, ha skapats så mycket bakterier att det till slut skulle spridas sjukdomar, 
som till slut skulle kunna få mycket förödande resultat.


Eller ta dessa människor som har i arbete att hjälpa och vårda er vid sjukdomar eller olyckor. 
Ni är beroende utav era medmänniskor som har kunskap inom sjukvården. 
Jag skulle kunna göra denna lista mycket lång, men jag tror att ni förstår vart jag vill komma med detta.

Vi skulle önska att ni försöker förstå, att alla ni människor ÄR beroende utav era medmänniskor, på ett eller annnat vis. 
Se därför aldrig ner på någon av dina medmänniskor, 
bara för att den kanske inte anses ha det finaste eller mest välbetalda arbete,
eftersom denne kanske rentav har ett utav de mest viktiga arbeten som gynnar er hälsa eller liknande.
Se heller aldrig ner på era medmänniskor på något vis, eftersom ni aldrig vet om kanske just denne person,
kan komma att spela den mest viktiga rollen i ert fortsatta liv. 
Försök istället att finna tacksamhet över era medmänniskor, eftersom ni alla är beroende utav varandra,
på ett eller annat vis.

 Jag skulle vilja passa på att även vilja dryfta några ord om oss, här i vår dimension. 
Vi jordnära änglar är, vad vi kan kalla för, beroende utav de Eviga Änglarna, 
på så vis att vi inte har all information inom oss, så att säga. Därför kan vi vara beroende utav de eviga änglarna,
som har denna information, men som förmedlar den till oss, när så behövs. 
Andevärlden kan vara beroende utav oss jordnära änglar, när dom i sin tur behöver samla information om
och till en efterlevande person, som skulle kunna vara till stor hjälp och tröst just för denna.
Så som ni säkert har förstått nu, så är både det fysiska och det ickefysiska beroende utav varandra.
Det handlar om ett universellt samspel. Vi är alla beroende utav varandra och alla tjänar sitt eget speciella syfte.

Ni på det fysiska planet är, så att säga beroende av oss, 
så tillvida att vi bistår er med helande energier och även information om olika ting. 
Vi i vår tur är beroende av er fysiska varelser, genom att ni kan ta emot värdefull och viktig information, 
som vi vill att ni delar med er till era medmänniskor, mm. Detta sker, som ni nu vet, 
genom dessa som vi kallar för kanaler. Denna information som ni erhållit denna stund idag, 
har vår kanal erhållit av oss änglar, genom att vara en kanal för högre energier och i sin tur har förmedlat vidare till er, 
sina medmänniskor.
Med dessa ord, är vår förhoppning att ni ska förstå att alla är, var och en, unik på sitt sätt och har sin speciella funktion
i det stora hela. Fysisk som ickefysisk. Allt är ett samspel, eller vi kan kalla det för symbios, 
där allt och alla är beroende utav allt och alla.
 
Vi har en önskan om att ni, när ni lämnar denna stund, bär med er vetskapen om detta, för om ni gör så, 
så bidrar ni med positiva energier, som är till fördel för mänskligheten.
 Känn efter i ditt hjärta, om detta är en sanning som just du kan ta till dig. Om så är fallet,
vet då med dig att du kan bidraga med mycket, bara genom att känna tacksamhet och kärlek till dina medmänniskor.
Som ni redan vet, så finns ett uttryck som egentligen säger det mesta.
Kärlek föder kärlek,
och resultatet av det förblir också kärlek.

 Jag vill på detta vis avsluta denna stund, som jag erhållit, med att be er att känna er fram i era hjärtan i alla situationer 
som ni kan tänkas hamna i. Kom samtidigt ihåg, att ni aldrig är ensamma och kommer så heller aldrig att bli. 
Vi är alla ETT. 
Vi sänder vår kärlek och vårt beskydd till er alla. Frid vare med er. 
På återseende.”

Så om vi nu skulle prata lite om de som efter det här livet kliver in i änglaskolan
våra blivande änglar
.Någon som vet med sig att dom ska dit efter detta liv?
Personligen så känner jag själv bara 1 person, som nu lever sitt sista jordiska liv och som ska till änglaskolan efter det.
Det är en kvinna som är runt 40 år, hon är gift och har familj. Hon är den mest nyfikna
människa jag känner. För att inte tala om hennes envishet, att inte ge upp i första taget. Det är ju till viss del en bra egenskap, men inte alltid. Ibland skulle hon nog behöva förstå att hon ska släppa taget om en del saker. Hon har en fruktansvärd planering när hon ska göra saker.
 

Som t ex så håller hon på med många olika områden inom det andliga, vilket i sig inte är något negativt. Hon är en person som ger sig in i det här med allt vad hon äger och har, för hon tycker det är både roligt och spännade. Men allt det som redan är viktigt och som hon håller på med, trängde bort något som faktiskt var ännu viktigare. Att leva! Hon har flera gånger brakat in i väggen lite lätt, eftersom hon är så dålig på att planera. Därför blev hon till slut tvungen att avsätta särskillda dagar, för de olika ämnena. Hon tycker det ibland känns som hon gör för lite,, men får nog lära sig att ordet disciplin ingår även i den andliga biten. Men för att beskriva hur hennes vecka kan se ut, så är det så här:
 Måndag: Avsatt en särskilld dag för kontakt med guider.
 Onsdag: Avsett dag för kontakt med änglar.
 Fredag: Avsatt dag för kontakt med andevärlden.
Sen har hon kanaliseringar såsom Ashtar, som hon lägger in på tisdagar.
Sananda/ Jesus, som får ta torsdagen.
Ängeln Gabriel,, tja honom kan hon peta in på lördagar.
Hon skickar healing också, som hon skulle behöva ha en särskilld dag till,, så det får bli söndagar.

Sen blir det problem, hon har även tarottolkningar, utforskar tidigare liv, träna prekognition, samtal med sitt högre jag, meditationer, transträning, samt att hinna svara på mejl från människor som söker kontakt med henne. Hon insåg efter ett tag att det helt enkelt inte gick att göra allt på en och samma gång, så då blev hon tvungen att bestämma dagar för de olika delarna hon skulle göra. Men då kommer nästa problem,, hennes vecka skulle behöva innehålla 13 dagar!?

Om någon skulle fråga henne om hon kunde berätta hur det känns att vara en blivande ängel, så skulle svaret bli, Ingen aning.
Hon bryr sig inte om det i dagsläget, eftersom hon nu är människa.
 Om man skulle fråga henne, vad det är för speciellt med henne, eftersom hon har änglakontakter, så skulle hon svara, Vad gör ER så speciella, som inte förstår att även ni kan få änglakontakter?
Hon avskyr när människor försöker få henne att framstå som lite förmer än andra. Hon är inte heller särskillt förtjust i att synas eller höras offentligt.
 Men det hon tar sig an, det gör hon med hela sin själ. Hon har ett starkt behov av att hjälpa andra, trots hur illa hon själv blivit behandlad. Men hon anser att för varje motgång hon stöter på, så byggs en inre styrka upp och dessutom blir hon bara envisare för varje gång det kör ihop sig.

Som ni kanske räknat ut själva vid det här laget, så pratar jag nu om mig själv.
Vad utsätts man då för som blivande ängel? Jag kan bara svara för mig själv, 
och berätta att ofta hamnar jag i situationer, där mitt tålamod testas.
Det gäller situationer där människor kan vara väldigt dryga, om jag nu får kalla det så. 
Om man då tar den erfarenheten och försöker tänka sig in i livet som ängel, 
så förstår jag mer och mer varför tålamodet är så viktigt. 
För om jag tänker tillbaks på de år som jag själv fått hjälp av änglarna, 
så har dom inte fått vara annat än tålmodiga med mig.

 
Tänk er själva, att som ängel finnas till hands för en människa, 
som för det mesta ifrågasätter allt som dom säger eller fösöker förklara, och så får dom alltid samma fråga tillbaks,
”Varför då”? Som människa skulle man nog gett upp för länge sen, 
om man möttes av den frågan så fort man sa något.
Lägger jag sen ihop deras påminnelser med vikten av tålamod och disciplin, som jag själv får stå ut med i mitt liv,
så börjar jag mer och mer förstå att det inte bara är en hjälp i mitt fysiska liv, utan även en förberedelse för
mitt kommande liv som ängel.

Vad jag förstår så kommer även jag att finnas till som hjälp för människor som ängel, 
och då är det ju viktigt att även jag vet varför tålmodighet är så viktig och även blivit utsatt för det.
Att jag sen har råkat ut för många rätt stora motgångar i mitt nuvarande liv, har jag ju börjat förstå bättre också.
Jag har ju bara det här livet på mig att frigöra mig från min karma,, 
då kan man ju fundera på vad jag pysslat med i dom tidigare liven? 
Som jag har kännt det ganska ofta, så måste jag nästan ha haft en rejäl långsemester 
som sträckts sig över flera reinkarnationer, eftersom allt nu ska ställas till rätta i det här livet. 
Men i dagsläget är det redan återställt.

Någonting som jag har lagt märke till, är att om jag är taskig mot någon, eller ibland bara tänker elaka tankar, 
jag är ju trots allt bara människa, så är det ungefär som att jag får betala för det omgående, på ett eller annat sätt.
Bra i och för sig, för då får man ingen ny skuld på sig, utan man betalar av det direkt. Samtidigt så märker man av att betalningen kan kännas mer än vanligt, så man får passa sig lite extra noga, så man inte klampar på i gamla fotspår för mycket. Fast förutom allt det som jag nu har berättat, så är jag ju fortfarande en vanlig människa,
och det är ju inte alls säkert att andra blivande änglar hamnar i samma situationer som jag. Det är nog helt individuellt.
Det finns nog ingenting som skulle kunna få mig, att sluta med mitt andliga arbete, 
eftersom det ger både mig själv och även andra väldigt mycket. Så vad kan kännas bättre redan nu,
än att finnas till hands för andra människor som behöver hjälp och stöd i sina liv? 
Allt jag gör nu i mitt liv, kommer jag att ha användning av, när jag kliver in i änglaskolan.
Så kort och gott skulle jag vilja säga att livet vi lever nu, är en förberedelse för våra nästa liv 
och vad kan väl vara bättre än att få lite instruktioner på vägen från änglarna t ex?


Så hur kan vi sammanfatta det här materialet, som ni nu fått ta del av?
Ja jag skulle önska att ni inte drar er för att be änglarna om hjälp när ni behöver.
Även om ni fortfarande inte tror att änglar finns, så skulle jag vilja uppmuntra er att åtminstone EN gång utmana dom,
med att be om hjälp med något. Gör det till ett litet test,
vem vet, du kanske får ett svar på något du undrat över väldigt länge, men som fallit i glömska.
Friskt vågat, hälften vunnet. Men försök att hålla ett öppet sinne för hur svaren kan komma i er väg.
Det kan helt plötsligt komma fram en vilt främmande människa och börja prata med dig om just det du bett om hjälp för. Eller så kanske ni får svaret genom en stark och tydlig tanke, som gör att ni själva förstår att hjälpen har anlänt.
Eller varför inte börja bli lite vaksamma på era drömmar? 
Eftersom vi befinner oss i ett förändrat medvetandetillstånd när vi sover,
så har dom lättare för att nå oss just i våra drömmar. 
Men oavsett om ni tror på änglar eller inte, så skulle jag vilja påminna er om orden som
 den Helige Anden gav oss, en sista gång,


 
Även om ni på OSS inte tror,
ska ni veta att vår kärlek för ER är lika stor.
Lika stor som för en troende,
det är helt oberoende.
Vi kommer alltid att vara era vänner,
oavsett vad ni tror eller känner.

Du är aldrig ensam när du blir tvungen att lida,
för du kommer ALLTID ha en ängel vid din sida”.


källa
 Helena Leo!
Credits
Graphic Design©http://www.touchamemory.com/
Art©http://www.rassouli.com/