Till Änglarnas Värld!


Var hälsade!
Jag är Miron och jag vill välkomna er till änglarnas värld!
Jag är en utav den ofantligt stora skara av änglar som existerar i tid och rum.
Vi finns i en dimension, som ligger över erat fysiska energifält.
Vi kan för enkelhetens skull säga att allt i grund och botten är energi.
 Energi är något som kan omtransformeras för olika syften,
såsom exempelvis att kunna nå er på det fysiska planet.
Genom att sända små energipulser till era själar,
som i sin tur omvandlar dessa energipulser till en annan form av energi, 
 så bildas ett intryck i form av en bild, en tanke eller en röst mm.
Men för att detta ska kunna ge goda resultat, så måste era kroppars energifält justeras,
 så att vår energi kan nå igenom eran.
 Detta kan vara svårt för er att förstå och det är heller inte det viktigaste.
Det fungerar oavsett om ni förstår dess sammanhang eller ej.

 Det jag istället skulle vilja ägna mig åt denna stund,
är att på ett enkelt sätt förklara lite om oss änglar. 
Jag vill be er att endast lyssna och endast ta till er det som känns rätt och trovärdigt 
för varje enskilld individ.

 Ni är ju så många enskillda individer, var och en med sin egen unika personlighet.
 Alla kan därav inte tycka lika i allt. Så låt oss nu börja denna färd!  


I mänsklighetens ögon, har vi existerat i många tider. Det är vi naturligtvis glada för.
 Men det vi undrar är,: Hur existerar vi för just dig?
 En fråga som skulle kunna besvaras mycket snabbt och enkelt.
 Många utav er skulle kanske svara med att säga: 
Jag tror på änglar, eftersom jag har blivit lärd att tro
dom
Andra skulle kanske svara med att säga: Jag vet att änglar existerar, 
för det har blivit berättat för mig att jag t.o.m har en egen skyddsängel!

 Sen finns det dom som absolut inte tror att vi existerar alls.

Med detta vill jag ha sagt, att inget av dessa svar, på något vis anses vara fel.
Allting går under den fria viljan.
Var och en har rätt att ha sin övertygelse.
Det finns ingen som varken dömer eller straffar er, om ni inte tror på rätt sätt.
Men vilket sätt är då det rätta sättet att tro på vår existens?
Ja mina vänner, svaren skulle kunna bli hur många som helst.
Faktiskt lika många som det existerar enskillda individer.
 
Som många utav er redan vet, så är ju den fysiska människan utrustad med känslor.
Ni brukar använda er utav ett exemplariskt uttryck, för att betona era känslor.
När ni möter framgång av olika slag, där ni känner stark lycka, så brukar ni uttrycka er med att ni känner glädjen i era hjärtan. Om ni däremot stöter på motgångar eller olycka, 
säger ni att det kan kännas som en tyngd i era hjärtan.

 Om någon ger er en positiv bekräftelse på er som person eller om någon rycker in och hjälper er
då ni hamnat i en svår situation, då brukar ni använda er utav uttrycket, 
att det värmde mitt hjärta.


Ni har genom dessa olika uttryck, satt ord på hur er själ reagerat.
 Era hjärtan är porten in till era själars boning.
Eftersom ni vid de olika tillfällena i era liv, uttrycker vad ert hjärta känner i olika situationer, 
skulle det då vara för komplicerat att låta era hjärtan svara, när jag nu ställer er frågan:
Existerar änglar?

Vi vet att det ännu är i ett tidigt stadie att fråga,
men vi vill uppmuntra er att alltid känna svaren i era hjärtan, istället för att känna i tanken,
där egot hemskt gärna vill blanda sig i och gärna lägga till egna värderingar.

 För att försöka ge er en lättförståelig bild av oss olika änglar, så vill vi i egenskap utav den
Helige Anden, som ni kallar det, förklara det på ett sätt som ni eventuellt tidigare
upplevt på min kanals sida. Även nu uppmuntrar vi er att lyssna och låta ert hjärta känna!
 

En änglaskara nu till er talar,
ty dessa ord skall höras i många salar.
Många hjärtan kommer dessa ord att nå,
så att ni i er tur kan börja att så.
Så nya frön utav ert inres beröring,
och känn glädjen över dess överföring.


Vi är samlade här nu, idag,
för att bevittna en kosmisk lag.
En lag som vittnar om evig kärlek,
som omfattar både allvar och lek.
Vi sänder vår kärlek och hjälp var dag,
ty sådan är Alltets lag.
Änglarna finns alltid omkring er,
det är endast ni som inte ser.


Även om ni på oss inte tror,
ska ni veta att vår kärlek för er är lika stor.
Lika stor som för en troende,
det är helt oberoende.
Vi kommer alltid att vara era vänner,
oavsett vad ni tror eller känner.


Änglar finns det ett oändligt antal av,
vi gläds med Alltet i ödmjukhet för denna uppgift han oss gav.
Uppgiften består i att hjälpa och vägleda er alla,
så ni kan uppnå era mål utan att falla.
Vi samarbetar med era personliga vägledare,
för att underlätta era steg och göra stigen bredare.
Stigen kan vara mycket svår att gå på ibland,
det är då med kärlek vi räcker ut vår hand.

Detta är vad de jordnära änglarna gör,
och när det går väl, jublar Universum i en enda stor kör.
Dessa har även uppgifter som budbärare,
men även som era himmelska lärare.

Det finns en plats i våran värld,
dit några kommer, efter sin jordiska färd.
En plats som är fylld av kärlek till alla,
men även stor kunskap, Änglaskolan kan vi den kalla.
Dit kommer själar från alla håll och kanter,
vi kan kalla dessa för ängla aspiranter.

Dessa har genomgått många reinkarnationer,
som ett komplement till sina himmelska lektioner.
När dessa är klara med denna utbildning,
kan dom välja om dom vill genomgå en högre transformering.
För att ni enklare ska kunna förstå detta,
så kan vi namn på de olika änglagrupperna sätta.

Blivande änglar  finns nu i er fysiska närhet,
dom som sen kommer till Änglaskolan, ni vet.

Jordnära änglar samarbetar med och för mänskligheten,
budbärare är dom också, som kommer med budskap från evigheten.

Eviga änglar kan vi kalla nästa kategori,
för dom har aldrig levt ett fysiskt liv, som ni.
När jordiska änglar går samman med några från gruppen Eviga,
ja då har vi bildat, Anden, den Heliga.

Detta var en enkel förklaring,
som vi önskar att ni tar till er inre förvaring.
Kärlek och frid önskar vi er alla,
och önskar att ni någon gång, på oss ska kalla.
Vi önskar att ni tar detta till ert hjärta,
och påminn er själva om ni känner smärta.

Du är aldrig ensam när du blir tvungen att lida,
för du kommer alltid ha en ängel vid din sida.
Minns dikten ”Fotspår i sanden”,
med kärleksfulla hälsningar, från den Heliga Anden.” 


”Be och du skall få.
Sök och du skall finna.
 Ja mina vänner, dessa ord har ni upplevt tidigare.
Många gånger ber ni om hjälp, då ni befinner er i svåra situationer.
Vilket inte alls är något konstigt.
 Många utav er vänder ert rop på hjälp till vad ni kallar Gud.
Andra vänder sitt hjärtas mening till Jesus, eller till den ni kallar för jungfru Maria,
 eller kanske till någon helt annan.
 Men oavsett VEM ni ber om hjälp utav, så är det våra vänner änglarna som levererar svaren.
 Då kanske ni tycker er ha hört er egen guide tala om svaret och kanske rentav känner er lite fundersamma över detta uttalande?
Men oroa er inte över detta, för det är oftast genom er guide som ni får svaren ifrån oss.
Eftersom er guides energi är mycket lik er egen, 
så är det heller inte märkligt att ni märker av denne, eftersom denne står er mycket nära.
 För att på ett enkelt sätt förklara detta, så kan vi likna era guider vid ett filter.

Så när ni t ex bett till Gud om hjälp, 
så kommer kanske en utav oss Eviga änglar och vidarebefordrar svaret till en jordnära ängel.
Denne i sin tur omtransformerar dess energier och vidarebefordrar svaret till er guide.
Er guide genomför samma procedur, innan denne i sin tur lämnar över svaret till dig.
Men trots denna långa väg, så kommer erat svar, i slutänden ändå från Gud.
Inte sant!” 

”Denna procedur av energierna är nödvändig, eftersom den rena grundenergin är alldeles för stark,
för att era fysiska kroppar ska kunna tillgodogöra sig den på ett positivt sätt.
 Likadant sker vid de olika tillfällen, när ni erhåller healing i olika former.
Många människor vet inte om att änglar är med vid sådana tillfällen och hjälper till,
både med att omtransformera energierna så att healern, 
skall kunna arbeta med energierna, utan att själv ta skada av det,
samtidigt så bistår änglarna med, vad ni kallar för handpåläggning,
men även då har dom först omtransformerat energierna, 
så att personen som får healing kan tillgodogöra sig
energierna på ett riskfritt och positivt sätt.

 Så det jag skulle vilja poängtera med detta är, att när du ber från ditt hjärta om hjälp,
så behöver du aldrig oroas över, om du kommer att få ett svar eller hjälp eller ej.
För svar får ni var gång som ni ber om det.
Men det kan underlätta för oss, om ni också försöker lita på att svaren får ni,
när ni behöver det och att ni även lyssnar till svaren ni får.
 Många gånger ber ni om svar på frågor ni har och kan ha svårt att ta till er de svar vi ger er,
eftersom vårat svar inte alltid är det svar ni egentligen hade hoppats på.
Inte sant!
 Men detta är en träningssak och inget ni ska bekymra er över.
Så jag vill passa på att uppmuntra er alla, att försöka ha ett öppet sinne 
och välkomna de svar ni får, nästa gång ni ber om hjälp.
Med detta menas inte att vi på något vis, skulle dela ut några pekpinnar till er.
 Tvärtom!
Vi vill försöka hjälpa och vägleda er på er väg och samtidigt inge tröst
och hopp om att ni aldrig är ensamma.
Vi finns runt omkring er hela tiden och försöker på olika vis göra oss uppmärksammade.
Detta gör vi oavsett om ni tror på oss eller ej, för vi kommer aldrig överge någon utav er.
Ta detta till era hjärtan och låt det sjunka in i era själar och med förhoppning om att ni även kommer kunna uppmärksamma vår närvaro och existens, någon gång i er framtid.
För existerar gör vi i allra högsta grad. 

Vi står omtalade i den bok som ni kallar den Heliga skrift, eller bibeln.
Denna bok har kommit till på liknande sätt, som det här materialet som ni nu lyssnar till.
Genom vad vi kan kalla för kanaler.
 Även vid den tiden när bibeln började skrivas, så var det människor som utförde detta arbete,
att ta emot budskap både genom kanalisering, drömmar och genom andra förändrade medvetandetillstånd.
Många människor anser att det skulle vara en ren synd, att påstå sig ha kontakt med änglar i era dagar, 
eftersom änglar står omtalade i bibeln och som för många har blivit en helig bok.

Frågan som skulle kunna ställas är,:
Varför skulle människan bara kunnat ha kontakt med änglar, 
endast i syftet att skriva denna bok?
Eller en ännu större fråga,:
HUR kunde människor på den tiden ha haft direktkontakt med Gud?
Svaren på dessa två frågor är: Det kunde dom inte.
De kunde inte endast ha änglakontakter, när dom skulle skriva bibeln, eftersom dom redan då hade möjligheten att kommunicera med änglar när dom så önskade.
Bibeln påstår ni vara Guds ord. Detta är sant, till stor del. Det är även sant att ni kan prata direkt TILL Gud, 
men Gud i sin tur svarar alla, genom sina sändebud eller budbärare om ni så föredrar
som ni nu med förhoppning har kunnat ta till er, att dessa är Änglarna.
  
Låt oss nu avslutningsvis, försöka på enkelt vis förklara för er var vi kommer ifrån.
 Enklaste sättet blir att göra en liknelse.
Möjligheten finns att ni redan erhållit denna liknelse tidigare.

Jag vill att ni föreställer er en ficklampa, med ett mycket starkt sken. Som ni redan vet, så sänder denna lampa ut ett mycket stort antal utav gnistor, som i sin helhet bildar ett ljussken. Föreställ er att Gud eller Alltet eller varför inte Ljuset, får symbolisera glödlampan. Den är som ni vet, den starkaste och varmaste delen på hela ficklampan. Föreställ er sedan, att det starkaste skenet som finns utanför glödlampan, symboliserar Eviga Änglar och även det ni kallar för Ärkeänglar. Ju längre bort ni kan se skenet från er ficklampa, där skenet blir svagare och inte fullt så varmt, ja där finner ni både de Jordnära Änglarna, Skyddsänglarna tillsammans med guider och hjälpare av olika slag.
Längst ut i ljusskenet, där befinner ni er tillsammans med andevärlden.
Men ändå i Ljuset. Det är viktigt att poängtera.
 
Så kort sagt, så befinner vi oss alla i samma ljus, både vi Änglar och ni människor, 
men på den del av ljuset som är bäst lämpat för oss och er.
Så med denna grovt förenklade liknelse, så är vår förhoppning, 
att ni skall kunna känna trygghet och bli medvetna om att ni aldrig ÄR ensamma.
Vi befinner oss endast i en annan del av ljusskenet, men samma ljussken som ni.
Så om ni har kunnat ta till er denna liknelse, så hoppas vi att ni även kan ta till er, 
att vi Änglarna, ni människor och även alla andra varelser som existerar
i detta gemensamma ljussken, kommer ursprungligen från samma glödlampa, 
som symboliskt kännetecknar Gud. Alla utgör SIN speciella del av Gud.
 
För om endast EN gnista från glödlampan skulle fattas, så skulle den heller inte fungera ordentligt.
Med detta vill jag ha sagt, att var och en utav er, är alla lika viktiga delar, av det stora sammanhanget. Oavsett ålder, nationalitet eller om ni överhuvudtaget tror att vi existerar. 
Det är något som vi överlämnar, till var och en att komma underfund med. 
Men när ni är i färd med att svara på den frågan, 
så önskar vi att ni låter ert hjärta tala denna gång.
 Med dessa ord drar jag mig tillbaka och vi sänder vår kärleksfulla beröring 
till dom som vill ta emot den.
Men viktigast är, att ni förstår att ni inte har något att frukta, beroende på ER uppfattning om Änglar,
om dom finns eller ej. Ej heller behöver ni längre känna er ensamma.
För vi är alltid med er och kommer så alltid att vara. 
Ta dessa ord med er, på er färd och låt dom sjunka in i era själar.
Frid vare med er och över allt levande.
Amen!” 

källa
 Helena Leo!