TA EMOT
DEN ANDLIGA SOLENS STRÅLAR!

 
                                                                                                        

När ni en gång förstår
hur in kan ta emot den andliga solens strålar,

blir kristusmedvetenhetenstimulerad inom ER.
 Ni behöver inte vara vadvärlden kallar intelligent,

föratt känna och ta emotdenna utstrålning.
Det fodras bara en mycket enkel kärleksfull själ, det är allt.
I den grad som en mänsklig själ bemödar sig att älska
-vilken form än kärleken visar sig,
Om det är kärlek för en annan medmänniska,
för liv och skönhet, för det goda, kärlek över varje NY dag,
kärlek över vädret, över blommor eller kärlek för allt som händer.
Vilken känsla som helst som är av sann kärlek,
som uttrycker god vilja och vänlighet drar
Den andliga solens strålar till själen,
som I sin tur också påverkar den fysiska kroppen.
På detta sätt blir själen stimulerad av Kristus strålar.
Kristusmedvetenheten inom ER
   är stimulerad av välsignelsen som flödar
  Till ert hjärta från Kristussolen!
 

White Eagle

 

                                      
     milo*ljussyster