Welcome in
                                                             
            Välkommen till min Änglastuga..
        Stig in genom Porten!
                                                                                            .